Pregled OTP fondova

Želim ulagati u fondove
  • Fondovi
  • Fondovi s rokom dospijeća
Uključite zvučnike...

Mala škola investiranja

OTP invest trenutno upravlja sa 8 otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom različitih ulagačkih strategija, 8 UCITS fondova: kratkoročnim obvezničkim fondom OTP start, mješovitim fondovima (OTP uravnoteženi i OTP ABSOLUTE), dioničkim fondovima (OTP INDEKSNI FOND OTP MERIDIAN 20), fondom s dospjećem, OTP MULTI USD 2, OTP MULTI EUR 2025, OTP MULTI EUR 2025 II i 1 ALTERNATIVNI fond OTP GLOBAL - u likvidaciji.

 

Svijet fondova

  • Što su investicijski fondovi i kako odabrati fond?
  • Gdje i kako mogu provjeriti stanje udjela u fondu?
  • Kolika je cijena udjela fonda?
  • Što je UCITS fond?


Saznajte više

Komentar portfolio managera

Ovdje se  možete informirati o događajima na domaćem i stranom tržištu kapitala i novca sa tržišnim osvrtom naših portfolio managera.

Objavljeno: 26.02.2024.
Tjedni komentar tržišta 26.02.2024.
Saznajte više

Novosti i obavijesti

OTP MULTI EUR 2025 II - Osnivanje fonda
Saznajte više
Objava informacije o početku likvidacije OTP GLOBAL otvorenog alternativnog investicijskog fonda s javnom ponudom
Saznajte više
OTP MULTI USD 2 fond - Obavijest o produženju kampanje investiranja bez ulazne naknade
Saznajte više
Popis nebitnih promjena u prospektu OTP MULTI USD 2 otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
Saznajte više
OBAVIJEST o mogućnosti investiranja u OTP MULTI USD 2 fond bez ulazne naknade
Saznajte više
Promjena pravila fondova OTP MULTI USD 2 i OTP MULTI EUR 2025
Saznajte više
OTP e-start - najbolji eurski kratkoročni obveznički investicijski fond s javnom ponudom u 2022. godini
Saznajte više
Obavijest o dovršenju procesa pripajanja OTP start i OTP e-start fonda
Saznajte više
Obavijest o pripajanju fondova: OTP start i OTP e-start
Saznajte više
Izmjene osnovnih dokumenata OTP investicijskih fondova siječanj 2023
Saznajte više
Promotivne akcije OTP Investa siječanj 2023
Uprava Društva donosi odluku o produljenju sljedećih promotivnih akcija
Saznajte više
Analize i komentari portfolio managera
Saznajte više
Odluka o objavi uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj
Saznajte više
Promjena obveznog sadržaja Pravila OTP Global fonda
Saznajte više
Ažurirane nebitne promjene prospekata fondova pod upravljanjem OTP investa
Ažurirane nebitne promjene prospekata fondova
Saznajte više
OTP Uravnoteženi - najbolji mješoviti fond u 2020. godini
Saznajte više
Modificirano vrijeme trajanja (duracija)
Saznajte više