Pregled OTP fondova

Želim ulagati u fondove
  • Fondovi
  • Fondovi s rokom dospijeća
Uključite zvučnike...

Mala škola investiranja

OTP invest trenutno upravlja s 11 UCITS otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom različitih ulagačkih strategija: kratkoročnim obvezničkim fondovima (OTP start, OTP e-start i OTP SHORT-TERM BOND), mješovitim fondovima (OTP uravnoteženi i OTP ABSOLUTE), dioničkim fondovima (OTP INDEKSNI FOND i OTP MERIDIAN 20), strukturiranim fondovima (OTP MULTI 2 i OTP MULTI USD) te FOND ZA STABILNOST

Preuzmite brošuru

Svijet fondova

  • Što su investicijski fondovi i kako odabrati fond?
  • Gdje i kako mogu provjeriti stanje udjela u fondu?
  • Kolika je cijena udjela fonda?
  • Što je prijava poreza?


Saznajte više

Komentar portfolio managera

Ovdje se  možete informirati o događajima na domaćem i stranom tržištu kapitala i novca sa tržišnim osvrtom naših portfolio managera.

Objavljeno: 10.09.2021.
Usporavanje do visokih razina
Saznajte više

Novosti i obavijesti

Ažurirane nebitne promjene prospekata fondova pod upravljanjem OTP investa
Ažurirane nebitne promjene prospekata fondova
Saznajte više
Promotivne akcije
Uprava Društva donosi odluku o produljenju sljedećih promotivnih akcija
Saznajte više
OTP Uravnoteženi - najbolji mješoviti fond u 2020. godini
Saznajte više
Obavijest o provedenom pripajanju fondova
Saznajte više
NEBITNE PROMJENE PROSPEKTA OTP uravnoteženog fonda
Obavijest o nebitnim promjenama prospekta OTP uravnoteženog fonda
Saznajte više
Obavijest o pripajanju fondova
U postupku pripajanja fond OTP SHORT-TERM BOND je fond prenositelj (dalje u tekstu: Fond Prenositelj) i pripojiti će se fondu OTP e-start koji je fond preuzimatelj (dalje u tekstu: Fond Preuzimatelj).
Saznajte više
Mjesečni izvještaji za ulagatelje za rujan 2021.
Objavljeni su mjesečni izvještaji za ulagatelje za rujan 2021.
Saznajte više
Analize i komentari portfolio managera
Saznajte više
Detaljne informacije o prvoj aukciji FONDA ZA STABILNOST
Saznajte više
Modificirano vrijeme trajanja (duracija)
Saznajte više