OTP URAVNOTEŽENI

  • Umjerena rizičnost
  • Preporučeni rok ulaganja: 3 godine ili duže
Želim kupiti udjele
Fond umjereno rizične strukture ulaganja

OTP uravnoteženi fond je tradicionalni mješoviti fond koji dio portfelja koji je uložen u dionice uravnotežuje dijelom portfelja koji je uložen u obveznice i novac.
Dugoročni ciljani omjer između dionica i preostalog dijela portfelja je 1:1. Geografski fokus je EU.

 

Kome je fond namjenjen?


Fond je namijenjen ulagateljima koji su spremni preuzeti umjeren rizik što znači da  žele ostvariti umjeren rast ulaganja dok pažljivo balansiraju između želje za prinosom i preuzetim rizikom.
Preporučeno vrijeme ulaganja u fond je tri godine, što znači da je pogodan za ulagatelje kojima uložena sredstva vjerovatno neće trebati unutar tog razdoblja
  • Tehničke karakteristike
  • Grafovi
  • Dokumenti fonda
  • Tablični prikaz cijena

Tehničke karakteristike

Valuta denominacije: EUR
Početni ulog u Fond: EUR  100,00 (sto eura), ili kunska protuvrijednost obračunata primjenom srednjeg tečaja HNB za euro na dan uplate 
Svaki slijedeći ulog minimalno: EUR 10,00 (deset eura) ili kunska protuvrijednost obračunata primjenom srednjeg tečaja HNB za euro na dan uplate (pod uvjetom da ulagatelj nije povukao početni ulog)
Početak rada Fonda: 15.12.2005.
Naknada za upravljanje (na godišnjoj razini): 2,00% od ukupne imovine Fonda
Ulazna naknada: ne naplaćuje se
Izlazna naknada 1% za ulaganja kraća od godine dana
Depozitna banka OTP Banka dd
Naknada depozitnoj banci (na godišnjoj razini): 0,20% od ukupne imovine Fonda

Tablični prikaz cijena

Udjele u fondovima OTP Investa možete kupiti na više načina

Molimo vas odaberite slijedeće mogućnosti:
U poslovnicama OTP Banke Hrvatska dd Odaberite
Putem ELEMENT@ internetskog bankarstva za građane Odaberite
Samostalno Odaberite
Putem ELEMENT@ internetskog bankarstva za pravne osobe Odaberite