OTP URAVNOTEŽENI

  • Umjerena rizičnost
  • Preporučeni rok ulaganja: 3 godine ili duže
Želim kupiti udjele
Fond umjereno rizične strukture ulaganja

OTP uravnoteženi fond je tradicionalni mješoviti fond koji dio portfelja koji je uložen u dionice uravnotežuje dijelom portfelja koji je uložen u obveznice i novac. Dugoročni ciljani omjer između dionica i preostalog dijela portfelja je 1:1. Geografski fokus je EU.


 

Kome je fond namjenjen?

  • Fond je namijenjen ulagateljima koji su spremni preuzeti umjeren rizik što znači da  žele ostvariti umjeren rast ulaganja dok pažljivo balansiraju između želje za prinosom i preuzetim rizikom
  • Preporučeno vrijeme ulaganja u fond je tri godine, što znači da je pogodan za ulagatelje kojima uložena sredstva vjerovatno neće trebati unutar tog razdoblja
  • Tehničke karakteristike
  • Grafovi
  • Dokumenti fonda
  • Tablični prikaz cijena

Tehničke karakteristike

Valuta denominacije: EUR
Početni ulog u Fond: EUR  100,00 (sto eura), ili kunska protuvrijednost obračunata primjenom srednjeg tečaja HNB za euro na dan uplate 
Svaki slijedeći ulog minimalno: EUR 10,00 (deset eura) ili kunska protuvrijednost obračunata primjenom srednjeg tečaja HNB za euro na dan uplate (pod uvjetom da ulagatelj nije povukao početni ulog)
Početak rada Fonda: 15.12.2005.
Naknada za upravljanje (na godišnjoj razini): 2,00% od ukupne imovine Fonda
Ulazna naknada: ne naplaćuje se
Izlazna naknada: 1% za ulaganja kraća od godine dana
Depozitna banka: OTP banka d.d.
Naknada depozitnoj banci (na godišnjoj razini): 0,20% od ukupne imovine Fonda

Tablični prikaz cijena

Udjele u fondovima OTP Investa možete kupiti na više načina

Molimo vas odaberite slijedeće mogućnosti:
U poslovnicama OTP Banke Hrvatska dd Odaberite
Putem ELEMENT@ internetskog bankarstva za građane Odaberite
Samostalno Odaberite
Putem ELEMENT@ internetskog bankarstva za pravne osobe Odaberite