Objave informacija o održivosti

10. ožujka 2021.
10. ožujka 2022.
1. siječnja 2023.

Europski Parlament i Vijeće donijeli su 27. studenog 2019. godine Uredbu (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga (SFDR Uredbu).
 
Održivi razvoj je zadnjih nekoliko godina postao ključan pokretač razvojnih politika globalno. Reflektira se kroz strategije na razini subjekata.
 
Uredba (EU) 2019/2088 Europskog Parlamenta i Vijeća o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga naglašava transparentnost štetnih učinaka na održivost kontinuiranog gospodarskog napretka bez štete za okoliš, uz socijalno - društvenu odgovornost i kvalitetno upravljanje. Održivi razvoj temelji se na tzv. ESG principima:
-             E- „environment“: okoliš. Proizvodnja I potrošnja imaju velik utjecaj na klimatske promjene, trošenje resursa, otpad, zagađenje, krčenje šuma i biološku raznolikost.
-             S – “society”: društvo. Socijalna komponenta uključuje kulturu poduzeća, poslovne politike koje određuju radne uvjete, radna prava i raznolikosti, kao i utjecaj na društvenu zajednicu u kojem posluju.
-             G – “governance”: korporativno upravljanje. Ova se komponenta odnosi na upravljanje poduzećima putem upravnog odbora, nadzor upravljanja kompanije, kao i na stavove prema dioničarima. Upravljanje može poslužiti kao kontrolni mehanizam u odnosu na podmićivanje i korupciju, porez, izvršne naknade, mogućnosti glasanja dioničara i unutarnju kontrolu.
 
U skladu s člankom 4. navedene Uredbe Društvo uzima u obzir glavne negativne utjecaje svojih odluka o ulaganju na čimbenike održivosti. Ova izjava je glavna izjava o negativnim utjecajima na održivost Društva, a u skladu je s osnovnim zahtjevima koji su definirani na razini OTP grupe. Cijela izjava nalazi se ovdje.

Rizik održivosti znači okolišni, socijalni ili upravljački događaj ili uvjet koji, ako do njega dođe, može uzrokovati stvaran ili potencijalno negativan bitan materijalni učinak na vrijednost ulaganja i/ili imovine, financijsku situaciju i stanje zarade ili ugled nadziranog subjekta. Kao odgovorni investicijski savjetnik i sudionik na financijskom tržištu, Društvo stavlja poseban naglasak na društvene i okolišne učinke vlastitih aktivnosti. Društvo slijedi najbolju međunarodnu praksu o pitanjima održivosti kako bi implementiralo i kontinuirano usavršilo svoj pristup za visokokvalitetnim upravljanjem održivošću, te nastoji uspostaviti partnerstvo sa svojim klijentima kako bi podržao standarde održivosti.

Procesi donošenja investicijskih odluka u ime i za račun Društva i pružanje investicijskih savjeta uključuju sve relevantne rizike, uključujući rizike održivosti koji mogu imati značajan negativan utjecaj na povrat na ulaganje i čimbenike održivosti. Čimbenici održivosti uključuju brigu o okolišu, društvu i radu, poštivanje ljudskih prava i borbu protiv korupcije i mita. Društvo je usvojilo svoju politiku upravljanja rizicima održivosti koja se razmatra tijekom procesa donošenja odluka o ulaganjima.
 
 
Informacija o politikama integriranja rizika održivosti u proces donošenja odluka
 
Prema članku 3. navedene Uredbe Društvo prilaže sljedeću izjavu.
 
 
Informacija o uključivanju rizika održivosti u politike nagrađivanja
 
Društvo se u svojoj politici primitaka očitovalo u vezi članka 5. SFDR Uredbe koje zahtijeva transparentnost politika o isplaćivanju primitaka u vezi s uključivanjem rizika održivosti. Društvo izjavljuje da politika primitaka ne uključuje rizik održivosti, te ne postoje kvalitativni ni kvantitativni kriteriji postavljeni tako da ne potiču preuzimanje rizika vezanih uz rizik održivosti.

Izjava o glavnim štetnim učincima odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti 30.06.2023

Izjava o glavnim štetnim učincima savjeta o ulaganjima na čimbenike održivosti - ovdje