OTP investicijskim fondovima upravlja OTP Invest d.o.o. čiji su vlasnici (članovi), odnosno osnivači:

 • OTP banka d.d., koja ima vlasnički udio od 81,70% i 
 • OTP Alapkezelo Zrt, Mađarska sa vlasničkim udjelom od 18,30%.

Društvo je registrirano 27.11.1997. kod Trgovačkog suda u Zagrebu, pod brojem Tt-98/3592-2 sa sljedećim detaljima:
 • MBS: 080181951,
 • OIB: 96261939721
 • EUID: HRSR.080181951
 • tvrtka: OTP invest društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje fondovima
 • skraćena tvrtka: OTP invest društvo za upravljanje fondovima d.o.o.

Temeljni kapital Društva iznosi HRK 18.211.300,00 i uplaćen je u cijelosti sukladno vlasničkoj strukturi.

Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću.
 
Rješenjem Komisije za vrijednosne papire KLASA: UP/I 450-08/97-01/173; URBROJ: 567-02/97-4 dato je odobrenje za poslovanje društvu za upravljanje fondovima Dalbank Invest d.o.o. (društvu prethodniku društva OTP invest društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o.) za obavljanje sljedeće djelatnosti:
 • o odobrenju za poslovanje društva za upravljanje fondovima.

Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I 971-02/20-01/01; URBROJ: 326-01-22-20-23 OTP invest društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. ovlašteno je obavljati i sljedeće djelatnosti:
 • obavljanje djelatnosti iz članka 13. stavka 1. točke 2. podtočke a) Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (Narodne novine, broj 44/16 i 126/19) - upravljanje portfeljem, prema odredbama zakona kojim se uređuje tržište kapitala i
 • obavljanje djelatnosti iz članka 13. stavka 1. točke 2. podtočke b) Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (Narodne novine, broj 44/16 i 126/19) - investicijsko savjetovanje, u vezi s financijskim instrumentima, prema odredbama zakona kojim se uređuje tržište kapitala.

Sukladno gore navedenom u sudskom registru društvo OTP invest ima upisane sljedeće djelatnosti:
 • osnivanje i upravljanje UCITS fondom
 • osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondom
 • investicijsko savjetovanje
 • upravljanje portfeljem

Otvoreni investicijski fondovi UCITS kojima upravlja OTP invest su OTP start fond, OTP uravnoteženi fond, OTP ABSOLUTE fond, OTP MERIDIAN 20 fondOTP indeksni fond, OTP MULTI USD 2 fond, OTP MULTI EUR 2025 fond,  OTP MULTI EUR 2025 II fond . Uz navedene UCITS fondove, Društvo upravlja i alternativnim investicijskim fondom OTP Global - u likvidaciji.

Ovlašteni revizor Društva i fondova je ERNST & YOUNG d.o.o., Radnička cesta 50, Zagreb, OIB: 58960122779.
 
Adresa i sjedište Društva:
OTP invest d.o.o.
Društvo za upravljanje fondovima
Divka Budaka 1/D
10 000 Zagreb
Tel: + 385 72 201 092
E mail: info@otpinvest.hr