OTP investicijskim fondovima upravlja  OTP Invest d.o.o. Društvo za upravljanje fondovima, 74,33 % u vlasništvu OTP Banka dd Hrvatska i 25,67 % u vlasništvu OTP Alapkezelo Zrt, Mađarska.

Registrirano je 27.11.1997. kod Trgovačkog suda u Zagrebu, pod brojem Tt-98/3592-2, MBS 080244669.
Temeljni kapital Društva iznosi HRK 12.979.900,00 i uplaćen je u cijelosti sukladno vlasničkoj strukturi.

Osnovna djelatnost Društva je osnivanje i upravljanje UCITS fondovima i osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondovima.

Otvoreni investicijski fondovi UCITS kojima upravlja OTP invest su OTP start fond, OTP e-start fond, OTP short-term bond fond, OTP uravnoteženi fond, OTP absolute fond, OTP meridian 20 fond, OTP indeksni fond, OTP multi fond, OTP multi 2 fond, OTP multi USD fond i FOND ZA STABILNOST.
Ovlašteni revizor Fonda je Deloitte d.o.o., Radnička cesta 80, Zagreb, OIB: 11686457780.
 
Adresa i sjedište Društva:
OTP Invest d.o.o.
Društvo za upravljanje fondovima
Petrovaradinska 1
10 000 Zagreb
Tel: + 385 72 201 092
Fax: + 385 75 801 195
E mail: info@otpinvest.hr