OTP START

  • Niska rizičnost
  • Preporučeni rok ulaganja 6 mjeseci i duže
Želim kupiti udjele
Fond izražene konzervativne strukture ulaganja i niske razine rizika.

OTP start fond je kratkoročni obveznički UCITS fond koji najvećim dijelom ulaže u kunske državne obveznice, a potom u instrumente tržišta novca i depozite čije je prosječno dospijeće kraće od 3 godine.

Cijena udjela u Fondu denominirana je u valuti hrvatska kuna (HRK).
 

Kome je fond namjenjen?

  • Fond je namijenjen ulagateljima koji su spremni preuzeti manji rizik i ostvariti nešto veći prinos od onog na novčanom tržištu ulažući u imovinu koja je nisko volatilna.
  • Preporučeni rok ulaganja u ovom fondu je šest mjeseci, što znači da je pogodan za ulagatelje koji ne mogu planirati dugoročniju štednju.
  • Tehničke karakteristike
  • Grafovi
  • Dokumenti fonda
  • Tablični prikaz cijena

Tehničke karakteristike

Valuta denominacije: HRK
Prva uplata u Fond: minimalno 1.000,00 HRK (EUR 132,72), sukladno *Odluci o objavi uvođenja eura kao službene valute
Sljedeće uplate: minimalno 100,00 HRK (EUR 13,27), sukladno *Odluci o objavi uvođenja eura kao službene valute, pod uvjetom da ulagatelj nije povukao početni (minimalni) ulog 
Početak rada Fonda: 27.12.2005.
Naknada za upravljanje (na godišnjoj razini): od 01.10. do 31.12.2022. 0,35%, inače 1,00% od ukupne imovine Fonda
Ulazna naknada: ne naplaćuje se
Izlazna naknada: ne naplaćuje se
Depozitna banka: OTP banka d.d.
Naknada depozitnoj banci (na godišnjoj razini): 0,09% od ukupne imovine Fonda

*Obavijest o postupku i uvjetima preračunavanja cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti
Fiksni tečaj konverzije utvrđen je Uredbom Vijeća (EU) 2022/1208 od 12. srpnja 2022. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2866/98 u pogledu stope konverzije eura za Republiku Hrvatsku, objavljenoj u Službenom listu Europske unije odnosno Odlukom o objavi uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj koju je donijela Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 21. srpnja 2022. (NN 85/22),  i iznosi 7,53450 kuna za jedan euro.

Danom uplate smatra se radni dan primitka novčanih sredstava ulagatelja na račun Fonda, za primitke pristigle do i uključujući 16:00 sati. Za primitke pristigle nakon 16:00 sati, danom uplate smatra se sljedeći radni dan.

Za više informacija kako zadati trajni nalog u aplikaciji internet bankarstva OTP Banke ELEMENTA, kliknite na sljedeću poveznicu. Za sve koji nemaju aktivirano aplikaciju ELEMENTA, trajni nalog mogu ugovoriti u svim poslovnicama  OTP Banke.

Tablični prikaz cijena

Udjele u fondovima OTP Investa možete kupiti na više načina

Molimo vas odaberite slijedeće mogućnosti:
U poslovnicama OTP banka d.d. Odaberite
Putem ELEMENT@ internetskog bankarstva za građane Odaberite
Samostalno Odaberite
Putem ELEMENT@ internetskog bankarstva za pravne osobe Odaberite

Kontaktirajte nas

Ovdje smo za sva vaša pitanja i dodatne informacije. Obratite nam se: