Zorislav Vidović
   

Diplomirao je 1988. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer financije, bankarstvo i osiguranje. Godine 1992. dobiva licencu za obavljanje brokerskih poslova te kasnije polaže ispit za člana uprave komercijalne banke. U razdoblju od 1988. do 1990. godine radio je u financijskoj službi poduzeća Kepol Zadar. U Dalmatinskoj banci je od 1990. godine, a od 1997. do 2002. direktor je Sektora riznice. Od 1. travnja 2002. do 26. rujna 2019. godine bio je član Uprave društva OTP banka dioničko društvo. Dugogodišnji je član nadzornih odbora povezanih osoba društva OTP banke.

Zorislav Vidović član je nadzornog odbora društva TURISTHOTEL d.d., Zadar, Obala Kneza Branimira 6, od 5. listopada 2020.

Fondovi pod upravljanjem OTP invest društva za upravljanje fondovima d.o.o. u svojim portfeljima nemaju financijske instrumente navedenog društva.

 

Ivana Bergam

 

Diplomirala je 1999. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer financije te je dobitnica Dekanove nagrade za najboljeg studenta godine. Nakon, završenog studija poslovnu karijeru započinje u Privrednoj banci Zagreb, unutar Rizinice banke. Karijeru zatim nastavlja kao portfolio manager u Interinvestu te kao viši trgovac vrijednosnicama u Raiffeisen bank Austria i naposlijetku kao viši portfolio manager u Croatia osiguranje mirovinskom društvu za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom.