Zorislav Vidović
   

Diplomirao je 1988. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer financije, bankarstvo i osiguranje. Godine 1992. dobiva licencu za obavljanje brokerskih poslova te kasnije polaže ispit za člana uprave komercijalne banke. U razdoblju od 1988. do 1990. godine radio je u financijskoj službi poduzeća Kepol Zadar. U Dalmatinskoj banci je od 1990. godine, a od 1997. do 2002. direktor je Sektora riznice. Od 1. travnja 2002. do 26. rujna 2019. godine bio je član Uprave društva OTP banka dioničko društvo. Dugogodišnji je član nadzornih odbora povezanih osoba društva OTP banke.

Zorislav Vidović član je nadzornog odbora društva TURISTHOTEL d.d., Zadar, Obala Kneza Branimira 6, od 5. listopada 2020.

Fondovi pod upravljanjem OTP invest društva za upravljanje fondovima d.o.o. u svojim portfeljima nemaju financijske instrumente navedenog društva.

 

Marinko-Šanto Miletić

 

Marinko-Šanto Miletić, član uprave OTP invest društva za upravljanje fondovima d.o.o., rođen je 1972. godine u Berlinu, u Njemačkoj. Poslije završene srednje škole matematičko-informatičkog smjera upisuje se na Ekonomski fakultet u Zagrebu, koji uspješno završava.
Od početka stjecanja radnog iskustva radi u financijskom sektoru i to u Dalmatinskoj banci d.d. Zadar, potom obnaša dužnost financijskog direktora u društvu Bagat precizna mehanika d.d. Zadar, te se zapošljava u Novoj banci d.d. u Sektoru komercijalnog bankarstva i potom u Sektoru upravljanja rizicima (Direkcija za oporavak bilance).
U studenom 2003. godine imenovan je članom uprave OTP invest društva za upravljanje fondovima d.o.o., koju funkciju kontinuirano obavlja osim za vrijeme obavljanja funkcije člana uprave društva OTP osiguranje d.d./Groupama osiguranje d.d. i savjetnika uprave u društvu OTP banka d.d.

 

Kristina Filipović


Kristina Filipović, članica Uprave, godine 2016. završila je studij na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, smjer Financijska i poslovna matematika na Matematičkom odsjeku te stekla zvanje magistre matematike. Godine 2017. odlazi u Luksemburg na edukaciju o tržištu novca i instrumentima tržišta novca (eng. ACI Dealing Certificate Preparation Course) u organizaciji House of Training, ATTF Luksemburg i ACI Luksemburg. Godine 2022. uspješno polaže ispit za certificiranog upraviteljima financijskim rizicima (eng. Financial Risk Manager - FRM) u organizaciji Global Association of Risk Professionals (GARP).
Godine 2016. godine zapošljava se u Društvu kao pripravnica u Odjelu za kontrolu i upravljanje rizicima (Middle Office). Od godine 2017. do 2020. radi kao djelatnica u Middle Office-u, kada postaje voditeljica Middle Office-a. Također, prelaskom na voditeljsku poziciju postaje i nositeljica ključne funkcije - funkcije upravljanja rizicima.
Godine 2022. uz funkciju voditeljice Middle Office-u te nositeljice ključne funkcije, postaje i savjetnica uprave Društva.
Od ožujka 2024. u Društvu radi na poziciji članice uprave Društva.