Darko Brborović,

predsjednik je Uprave OTP Investa. Rođen je 1970. godine u Puli gdje živi do završetka srednje škole. Diplomirao je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, Matematičkom odjelu Sveučilišta u Zagrebu 1995. godine. Do 1998. godine radi kao znanstveni novak na Matematičkom odjelu PMF-a gdje drži vježbe iz vjerojatnosnih i statističkih kolegija, a započinje i izradu magistarske radnje iz područja financijske matematike. Krajem 1998. prelazi u Sektor riznice Zagrebačke banke gdje obavlja poslove trgovanja s obveznicama, upravljanja portfeljem likvidnih rezervi Zagrebačke banke u devizama, razvija određen broj analitičkih aparata za potrebe Sektora riznice te, sa strane Sektora riznice, sudjeluje u osnivanju fondova Zagrebačke banke. Godine 2002. zaposlio se kao portfolio manager u Allianz ZB, društvu koje upravlja obveznim mirovinskim fondom AZ, gdje je bio i član Investicijskog odbora AZ fonda. Godine 2004. položio je ispit za ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova. U srpnju 2005. godine imenovan je predsjednikom Uprave OTP Investa.
 

Mladen Miler,

Član Uprave OTP Investa, rođen je 1966 godine u Zagrebu. Pohađao je  srednju školu u Centru za upravu i pravosuđe i Prvoj ekonomskoj  školi u Zagrebu. Nakon završetka Ekonomskog fakulteta u Zagrebu 1991.g., zapošljava se Zagrebačkoj banci u Sektoru riznice gdje obnaša niz funkcija (dealer trgovanja devizama, voditelj odjela trgovanja devizama, voditelj odjela prodaje i razvoja rizničnih proizvoda , direktor direkcije trgovanja) do 2007.g.
Krajem 2007.g. nastavlja svoju karijeru u OTP Invest-u u  svojstvu voditelja prodaje.
Od srpnja 2017. godine do rujna 2019 obnašao je  dužnost člana Uprave OTP Investa, u kolovozu 2020 imenovan članom Uprave OTP Investa na mandat od 3 godine.
Mladen Miler također je dugogodišnji član i obnašao dužnost predsjednika (2004-2017) ACI Hrvatska – financijskog tržišnog udruženja građana RH profesionalno uključenih u rad na području financijskih tržišta.