Darko Brborović 
   

predsjednik je Uprave OTP investa. Rođen je 1970. godine u Puli gdje živi do završetka srednje škole. Diplomirao je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, Matematičkom odjelu Sveučilišta u Zagrebu 1995. godine. Do 1998. godine radi kao znanstveni novak na Matematičkom odjelu PMF-a gdje drži vježbe iz vjerojatnosnih i statističkih kolegija, a započinje i izradu magistarske radnje iz područja financijske matematike. Krajem 1998. prelazi u Sektor riznice Zagrebačke banke gdje obavlja poslove trgovanja s obveznicama, upravljanja portfeljem likvidnih rezervi Zagrebačke banke u devizama, razvija određen broj analitičkih aparata za potrebe Sektora riznice te, sa strane Sektora riznice, sudjeluje u osnivanju fondova Zagrebačke banke. Godine 2002. zaposlio se kao portfolio manager u Allianz ZB, društvu koje upravlja obveznim mirovinskim fondom AZ, gdje je bio i član Investicijskog odbora AZ fonda. Godine 2004. položio je ispit za ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova. U srpnju 2005. godine imenovan je predsjednikom Uprave OTP Investa.

 

Mladen Miler


Član Uprave OTP investa, rođen je 1966. godine u Zagrebu. Pohađao je srednju školu u Centru za upravu i pravosuđe i Prvoj ekonomskoj školi u Zagrebu. Nakon završetka Ekonomskog fakulteta u Zagrebu 1991. godine, zapošljava se Zagrebačkoj banci u Sektoru riznice gdje obnaša niz funkcija (dealer trgovanja devizama, voditelj odjela trgovanja devizama, voditelj odjela prodaje i razvoja rizničnih proizvoda, direktor direkcije trgovanja) do 2007. godine. Krajem 2007. nastavlja svoju karijeru u OTP investu u svojstvu voditelja prodaje. Od srpnja 2017. godine do rujna 2019. obnašao je  dužnost člana Uprave OTP investa te je opet od kolovoza 2020. imenovan članom Uprave OTP investa na mandat od 3 godine. Mladen Miler također je dugogodišnji član i obnašao dužnost predsjednika (2004.-2017.) ACI Hrvatska – financijskog tržišnog udruženja građana RH profesionalno uključenih u rad na području financijskih tržišta.