Darko Brborović,

predsjednik je Uprave OTP Investa. Rođen je 1970. godine u Puli gdje živi do završetka srednje škole. Diplomirao je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, Matematičkom odjelu Sveučilišta u Zagrebu 1995. godine. Do 1998. godine radi kao znanstveni novak na Matematičkom odjelu PMF-a gdje drži vježbe iz vjerojatnosnih i statističkih kolegija, a započinje i izradu magistarske radnje iz područja financijske matematike. Krajem 1998. prelazi u Sektor riznice Zagrebačke banke gdje obavlja poslove trgovanja s obveznicama, upravljanja portfeljem likvidnih rezervi Zagrebačke banke u devizama, razvija određen broj analitičkih aparata za potrebe Sektora riznice te, sa strane Sektora riznice, sudjeluje u osnivanju fondova Zagrebačke banke. Godine 2002. zaposlio se kao portfolio manager u Allianz ZB, društvu koje upravlja obveznim mirovinskim fondom AZ, gdje je bio i član Investicijskog odbora AZ fonda. Godine 2004. položio je ispit za ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova. U srpnju 2005. godine imenovan je predsjednikom Uprave OTP Investa.
 

Marinko-Šanto Miletić,

član uprave OTP Invest društva za upravljanje fondovima d.o.o., rođen je 1972. godine u Berlinu, u Njemačkoj. Poslije završene srednje škole matematičko-informatičkog smjera, upisuje se na Ekonomski fakultet u Zagrebu, kojeg uspješno završava. Od početka stjecanja radnog iskustva radi u financijskom sektoru i to u Dalmatinskoj banci d.d. Zadar, potom obnaša dužnost financijskog direktora u društvu Bagat precizna mehanika d.d. Zadar, te se zapošljava u Novoj banci d.d. u Sektoru komercijalnog bankarstva i potom u Sektoru upravljanja rizicima (Direkcija za oporavak bilance). U studenom 2003. godine imenovan je članom uprave OTP Invest društva za upravljanje fondovima d.o.o., koju funkciju kontinuirano obavlja osim za vrijeme obavljanja funkcije člana uprave društva OTP Osiguranje d.d.