Zorislav Vidović
   

Diplomirao je 1988. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer financije, bankarstvo i osiguranje. Godine 1992. dobiva licencu za obavljanje brokerskih poslova te kasnije polaže ispit za člana uprave komercijalne banke. U razdoblju od 1988. do 1990. godine radio je u financijskoj službi poduzeća Kepol Zadar. U Dalmatinskoj banci je od 1990. godine, a od 1997. do 2002. direktor je Sektora riznice. Od 1. travnja 2002. do 26. rujna 2019. godine bio je član Uprave društva OTP banka dioničko društvo. Dugogodišnji je član nadzornih odbora povezanih osoba društva OTP banke.

Zorislav Vidović član je nadzornog odbora društva TURISTHOTEL d.d., Zadar, Obala Kneza Branimira 6, od 5. listopada 2020.

Fondovi pod upravljanjem OTP invest društva za upravljanje fondovima d.o.o. u svojim portfeljima nemaju financijske instrumente navedenog društva.

 

Marinko-Šanto Miletić

 

Marinko-Šanto Miletić, član uprave OTP invest društva za upravljanje fondovima d.o.o., rođen je 1972. godine u Berlinu, u Njemačkoj. Poslije završene srednje škole matematičko-informatičkog smjera upisuje se na Ekonomski fakultet u Zagrebu, koji uspješno završava.
Od početka stjecanja radnog iskustva radi u financijskom sektoru i to u Dalmatinskoj banci d.d. Zadar, potom obnaša dužnost financijskog direktora u društvu Bagat precizna mehanika d.d. Zadar, te se zapošljava u Novoj banci d.d. u Sektoru komercijalnog bankarstva i potom u Sektoru upravljanja rizicima (Direkcija za oporavak bilance).
U studenom 2003. godine imenovan je članom uprave OTP invest društva za upravljanje fondovima d.o.o., koju funkciju kontinuirano obavlja osim za vrijeme obavljanja funkcije člana uprave društva OTP osiguranje d.d./Groupama osiguranje d.d. i savjetnika uprave u društvu OTP banka d.d.