Naknade

Ovdje možete pronaći informacije
o naknadama i akcijama za investicijske
fondove pod upravljanjem OTP investa
 • OTP start
  Ulazna naknada ne naplaćuje se
  Naknada za upravljanje 1,00%
  Izlazna naknada ne naplaćuje se
  Depozitna banka 0,09%
 • OTP uravnoteženi
  Ulazna naknada ne naplaćuje se
  Naknada za upravljanje 2,00% neto vrijednosti imovine Fonda godišnje
  Izlazna naknada 1,00% za ulaganja kraća od godine dana
  Depozitna banka 0,18% neto vrijednosti imovine Fonda godišnje
 • OTP INDEKSNI AKCIJA - Bez ulazne naknade u periodu od 01.09. do 30.09.2023.
  Ulazna naknada AKCIJA - Bez ulazne naknade u periodu od 01.09. do 30.09.2023., inače 1,00% za ulaganja do 9.500,00 EUR; 0,50% za ulaganja od 9.500,00 do 26.000,00 EUR, 0,00% za iznose veće od EUR 26.000,00 bez ulazne naknade
  Naknada za upravljanje 0,85%
  Izlazna naknada 2,00% za ulaganja kraća od 3 mjeseca
  1,00% za ulaganja između 3 i 12 mjeseci
  0,50% za ulaganja između 12 i 24 mjeseca
  0,00% za ulaganja dulja od 24 mjeseca
  Depozitna banka 0,15%
 • OTP MERIDIAN 20 AKCIJA - Bez ulazne naknade u periodu od 01.09. do 30.09.2023.
  Ulazna naknada AKCIJA - Bez ulazne naknade u periodu od 01.09. do 30.08.2023., inače 1,00% za ulaganja do 9.500,00 EUR; 0,50% za ulaganja od 9.500,00 do 26.000,00 EUR, 0,00% za iznose veće od EUR 26.000,00
  Naknada za upravljanje 2,00%
  Izlazna naknada 2,00% za ulaganja kraća od 3 mjeseca
  1,00% za ulaganja između 3 i 12 mjeseci
  0,50% za ulaganja između 12 i 24 mjeseca
  0,00% za ulaganja dulja od 24 mjeseca
  Depozitna banka 0,18%
 • OTP ABSOLUTE AKCIJA - Bez ulazne naknade u periodu od 01.09. do 30.09.2023.
  Ulazna naknada AKCIJA - Bez ulazne naknade u periodu od 01.09.2023 do 30.09.2023., Inače ulazna naknada u visini od 1% od ukupne vrijednosti izdanih udjela koje ulagatelj stječe ako je njihova vrijednost manja od EUR 10.000 (deset tisuća eura), za iznose u protuvrijednosti većoj od EUR 10.000, ulazna naknada se ne naplaćuje
  Naknada za upravljanje 1,10% neto vrijednosti imovine Fonda godišnje
  Izlazna naknada 1,00% za ulaganja kraća od 3 godine
  Depozitna banka 0,11% neto vrijednosti imovine Fonda godišnje
 • OTP MULTI USD 2 - AKCIJA bez ulazne naknade od 18.09. - 30.09.2023.
  Ulazna naknada Bez ulazne naknade od 18.09. do 30.09.2023 (inače 3%)
  Naknada za upravljanje 1,10%
  Izlazna naknada 3%
  Depozitna banka 0,10%
 • OTP MULTI EUR 2025
  Ulazna naknada 3%
  Naknada za upravljanje 0,79%
  Izlazna naknada 3%
  Depozitna banka 0,10%
 • OTP Global
  Ulazna naknada 1,00% od uplaćenog iznosa
  Naknada za upravljanje 1,10% od ukupne imovine fonda
  Izlazna naknada za ulaganja duža od 1 godine se ne naplaćuje, inače iznosi 1,00%
  Depozitna banka 0,11%