OTP MULTI EUR 2025 II

  • Niska rizičnost
  • Preporučeni rok ulaganja: do dospijeća fonda
Želim kupiti udjele
UCITS otvoreni investicijski fond s javnom ponudom i rokom dospijeća

OTP MULTI EUR 2025 II je sukladno svojim obilježjima i naravi UCITS fond* koji se osniva na određeno vrijeme u trajanju od 25 mjeseci, a klasificira se u kategoriju ostalih fondova (s dospijećem).

Valuta denominacije: EUR (euro).

Rok dospijeća fonda: 25 mjeseci (22.12.2025.)

Strategija Fonda najvećim dijelom će se ostvarivati ulaganjem u dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca koje je izdala ili za koje jamči Republika Hrvatska.

Detalje o ciljevima fonda, investicijskoj politici i ostale važne informacije možete pronaći u dokumentima:
 
Ključne informacije za ulagatelje

Prospekt
 
UCITS* - Undertakings for the Collective Investment in Transferable Securities (Subjekt za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire)
 

Kome je fond namijenjen?

  • ulagateljima koji su spremni ulagati na rok od 25 mjeseci.
  • ulagateljima čiji su prihodi u valuti EUR i koji su do sada štedjeli u EUR
  • ulagateljima koji žele u bitnom umanjiti mogućnost gubitka dijela uložene glavnice
  • Tehničke karakteristike
  • Grafovi
  • Dokumenti fonda
  • Tablični prikaz cijena

Tehničke karakteristike

Valuta denominacije: EUR
Prva uplata u Fond: minimalni ulog je EUR 1.000,00 (tisuću eura) 
Sljedeće uplate:  
Dospijeće Fonda: 22.prosinca 2025.
Naknada za upravljanje (na godišnjoj razini): 0,79% od ukupne imovine Fonda
Ulazna naknada:  3,00% 
Izlazna naknada: 3,00% 
Depozitna banka: OTP banka d.d.
Naknada depozitnoj banci (na godišnjoj razini): 0,10% od ukupne imovine Fonda

 

Tablični prikaz cijena

Udjele u fondovima OTP Investa možete kupiti na više načina

Molimo vas odaberite slijedeće mogućnosti:
U poslovnicama OTP banka d.d. Odaberite
Putem ELEMENT@ internetskog bankarstva za građane Odaberite
Samostalno Odaberite
Putem ELEMENT@ internetskog bankarstva za pravne osobe Odaberite

Kontaktirajte nas

Ovdje smo za sva vaša pitanja i dodatne informacije. Obratite nam se: