OTP MERIDIAN 20

  • Visoka rizičnost
  • Preporučeni rok ulaganja 5 godina
Želim kupiti udjele
Dionički fond koji ulaže u okviru regionalnih dioničkih tržišta

OTP MERIDIAN 20 fond je regionalni dionički UCITS fond koji najveći dio imovine ulaže u dionice poduzeća iz Hrvatske, Slovenije, Srbije, Austrije, Poljske, Mađarske, Rumunjske, Češke, Rusije i ostalih država Centralne i Istočne Europe.


Cijena udjela Fonda denominirana je u valuti euro.

Kome je fond namijenjen?

  • Fond je namijenjen ulagateljima koji su spremni preuzeti visok rizik, bitna im je kapitalna dobit i žele ostvariti visok rast svojih ulaganja. U skladu s time, imovina u koju fond ulaže je visoko volatilna, pogotovo u kratkom roku, te će svoj očekivani povrat ostvariti u dužem periodu.
  • Preporučeno vrijeme ulaganja u fond je 5 godina, što znači da je pogodan za ulagatelje kojima uložena sredstva vjerojatno neće trebati unutar tog razdoblja.
  • Tehničke karakteristike
  • Grafovi
  • Dokumenti fonda
  • Tablični prikaz cijena

Tehničke karakteristike

Valuta denominacije: EUR
Prva uplata u Fond: minimalno 100 EUR (sto eura) ili kunska protuvrijednost prema srednjem tečaju za euro* Hrvatske narodne banke
Sljedeće uplate: minimalno 15 EUR (petnaest eura) ili 100 HRK (sto kuna) pri čemu se vrijednost uplate u kunama preračunava u vrijednost udjela Fonda po srednjem tečaju HNB za euro* (pod uvjetom da ulagatelj nije povukao početni ulog)
Početak rada Fonda: 28.04.2008.
Naknada za upravljanje
(na godišnjoj razini):
2,00% od ukupne imovine Fonda
Ulazna naknada:
Veličina ulaganja Provizijska stopa (%)
do 75.000,00 kuna od 01.01. do 31.01.2022 0,25, inače 1,00
od 75.000,01 kuna do 200.000,00 kuna od 01.01. do 31.01.2022 0,00, inače 0,50
veće od 200.000,01 kuna 0,00
Izlazna naknada:
Rok ulaganja Provizijska stopa (%)
do 3 (tri) mjeseca 2,00
od 3 (tri) mjeseca do 12 (dvanaest) mjeseci 1,00
od 12 (dvanaest) mjeseci do 24 (dvadeset četiri) mjeseca 0,50
duže od 24 (dvadeset četiri) mjeseca 0,00
Depozitna banka: OTP banka d.d.
Naknada depozitnoj banci
(na godišnjoj razini):
0,18% od ukupne imovine Fonda
Početna cijena udjela: 100,00 EUR

* Za uplate do 14:00 sati primjenjuje se srednji tečaj za euro Hrvatske narodne banke na dan uplate, a za uplate nakon 14:00 sati primjenjuje se srednji tečaj za euro Hrvatske narodne banke koji će važiti prvog sljedećeg radnog dana.

Za više informacija kako ugovoriti trajni nalog u aplikaciji internet bankarstva OTP Banke ELEMENTA, kliknite na sljedeću poveznicu. Za sve koji nemaju aktivirano internet bankarstvo, trajni nalog mogu ugovoriti u svim poslovnicama Banke.

Tablični prikaz cijena

Udjele u fondovima OTP Investa možete kupiti na više načina

Molimo vas odaberite slijedeće mogućnosti:
U poslovnicama OTP banka d.d. Odaberite
Putem ELEMENT@ internetskog bankarstva za građane Odaberite
Samostalno Odaberite
Putem ELEMENT@ internetskog bankarstva za pravne osobe Odaberite

Kontaktirajte nas

Ovdje smo za sva vaša pitanja i dodatne informacije. Obratite nam se: