Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR)

Zaštita osobnih podataka


Službenik za zaštitu osobnih podataka:

e-mail: zastita.podataka@otpinvest.hr

Politika zaštite osobnih podataka

OTP invest d.o.o. usvojio je Politiku zaštite osobnih podataka koja se primjenjuje od 25. svibnja 2018., odnosno dana početka primjene Opće uredbe o zaštiti podataka (Uredba EU 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, u daljnjem tekstu: Uredba).

Uredba i Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka zamjenjuju dosadašnje zakonske propise vezano uz zaštitu osobnih podataka.

Uredba osigurava fizičkim osobama veću kontrolu nad njihovim osobnim podacima, određuje koja prava imaju te definira obveze osoba koje obrađuju osobne podatke, odnosno voditelja i izvršitelja obrade.

OTP invest je voditelj obrade osobnih podataka koje obrađuje na temelju sljedećih pravnih osnova:

 • obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade;
 • obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora;
 • obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete te
 • ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha.


Svaki klijent društva OTP invest ima pravo na uvid u podatke koje je društvo o njemu prikupilo, ima pravo na ispravak netočnih podataka, odnosno ažuriranje podataka, kao i prenosivost podataka drugom voditelju obrade. Pravo na brisanje svojih podataka, klijent može ostvariti ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 • osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;
 • klijent povuče privolu na kojoj se obrada temelji i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu;
 • klijent uloži prigovor na obradu te ne postoje jači legitimni razlozi za obradu;
 • osobni podaci nezakonito su obrađeni;
 • osobni podaci moraju se brisati radi poštovanja pravne obveze.


Pravo na ograničenje obrade, klijent može ostvariti u sljedećim slučajevima:

 • osporava točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se voditelju obrade omogućuje provjera točnosti osobnih podataka;
 • obrada je nezakonita i ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe;
 • voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih klijent traži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva;
 • klijent je uložio prigovor na obradu očekujući potvrdu nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade razloge klijenta.


Klijent ima i pravo na prigovor. Isti se može proslijediti direktno Društvu ili službeniku za zaštitu podataka na kontakt podatke objavljenje na web stranici, kao i Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Sve dodatne informacije vezano uz zaštitu osobnih podataka, klijent može dobiti od službenika za zaštitu podataka: zastita.podataka@otpinvest.hr ili pregledom Politike zaštite osobnih podataka koja je objavljena na web stranici Društva.

U nastavku dostavljamo link na Uredbu: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN kao i stranice Agencije za zaštitu osobnih podataka: http://azop.hr/

Vaš OTP invest d.o.o.