OTP ABSOLUTE

  • Umjerena rizičnost
  • Preporučeni rok ulaganja 3 godine ili duže
Želim kupiti udjele
Fond umjereno rizične strukture ulaganja

OTP ABSOLUTE fond je kvantitativno vođen fond, što znači da se pri odabiru svojih investicija oslanja na sistematična pravila i statističke modele. Fond je izložen tradicionalnim klasama imovine kao što su dionice, obveznice, fondovi, novac, dok se inovativnost ulaganja postiže fokusom na rizičnost te imovine. Rezultat ovakve strategije ulaganja je optimalan portfelj stabilne rizičnosti i manje korelacije s tržištem. Geografski fokus je svijet.

Kome je fond namijenjen?

  • Fond je namijenjen ulagateljima koji su spremni preuzeti umjeren rizik, što znači da žele ostvariti umjeren rast ulaganja dok pažljivo balansiraju između želje za prinosom i preuzetim rizikom.
  • Preporučeno vrijeme ulaganja u fond je barem tri godine, što znači da je pogodan za ulagatelje kojima uložena sredstva vjerojatno neće trebati unutar tog razdoblja
  • Tehničke karakteristike
  • Grafovi
  • Dokumenti fonda
  • Tablični prikaz cijena

Tehničke karakteristike

Valuta denominacije: EUR
Prva uplata u Fond: minimalno 100 EUR (sto eura) ili kunska protuvrijednost prema srednjem tečaju za euro* Hrvatske narodne banke
Sljedeće uplate: minimalno 15 EUR (petnaest eura) ili 100 HRK (sto kuna) pri čemu se vrijednost uplate u kunama preračunava u vrijednost udjela Fonda po srednjem tečaju HNB za euro* (pod uvjetom da ulagatelj nije povukao početni ulog)
Početak rada Fonda: 22.12.2016.
Naknada za upravljanje (na godišnjoj razini): 1,10% od ukupne imovine Fonda
Ulazna naknada: do 30.9.2021 bez ulazne naknade, inače do 10.000 eura 1,00% (jedan posto);
za iznose veće od 10.000 eura se ne naplaćuje.
Izlazna naknada: 1,00% za ulaganja kraća od 3 godine
Depozitna banka: OTP banka d.d.
Naknada depozitnoj banci (na godišnjoj razini): 0,11% od ukupne imovine Fonda

* Za uplate do 14:00 sati primjenjuje se srednji tečaj za euro Hrvatske narodne banke na dan uplate, a za uplate nakon 14:00 sati primjenjuje se srednji tečaj za euro Hrvatske narodne banke koji će važiti prvog sljedećeg radnog dana.

Za više informacija kako ugovoriti trajni nalog u aplikaciji internet bankarstva OTP Banke ELEMENTA, kliknite na sljedeću poveznicu. Za sve koji nemaju aktivirano internet bankarstvo, trajni nalog mogu ugovoriti u svim poslovnicama Banke.

Tablični prikaz cijena

Udjele u fondovima OTP Investa možete kupiti na više načina

Molimo vas odaberite slijedeće mogućnosti:
U poslovnicama OTP banka d.d. Odaberite
Putem ELEMENT@ internetskog bankarstva za građane Odaberite
Samostalno Odaberite
Putem ELEMENT@ internetskog bankarstva za pravne osobe Odaberite

Kontaktirajte nas

Ovdje smo za sva vaša pitanja i dodatne informacije. Obratite nam se: