OTP ABSOLUTE

  • Umjerena rizičnost
  • Preporučeni rok ulaganja 3 godine ili duže
Želim kupiti udjele
Fond umjereno rizične strukture ulaganja

OTP ABSOLUTE potpada u kategoriju otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom - UCITS fond, čija se sredstva ulažu u različite klase imovine. 
Fond ulagatelju nudi visoku diversificiranost ulaganjem prvenstveno u udjele investicijskih fondova kroz koje će se postići izloženost na razne klase imovine na razvijenim tržištima kao i na tržištima u razvoju.

Cijena udjela Fonda je denominirana u valuti euro.

Kome je fond namijenjen?

  • Fond je namijenjen ulagateljima koji su spremni preuzeti umjeren rizik, što znači da žele ostvariti umjeren rast ulaganja dok pažljivo balansiraju između želje za prinosom i preuzetim rizikom.
  • Preporučeno vrijeme ulaganja u fond je barem tri godine, što znači da je pogodan za ulagatelje kojima uložena sredstva vjerojatno neće trebati unutar tog razdoblja
  • Tehničke karakteristike
  • Grafovi
  • Dokumenti fonda
  • Tablični prikaz cijena

Tehničke karakteristike

Valuta denominacije: EUR
Prva uplata u Fond: minimalno 100 EUR (sto eura) ili kunska protuvrijednost prema srednjem tečaju za euro* Hrvatske narodne banke
Sljedeće uplate: minimalno 15 EUR (petnaest eura) ili 100 HRK (sto kuna) pri čemu se vrijednost uplate u kunama preračunava u vrijednost udjela Fonda po srednjem tečaju HNB za euro* (pod uvjetom da ulagatelj nije povukao početni ulog)
Početak rada Fonda: 22.12.2016.
Naknada za upravljanje (na godišnjoj razini): 1,10% od ukupne imovine Fonda
Ulazna naknada: AKCIJA - od 01.11. do 31.12.2022. bez ulazne naknade
inače 1,00% (jedan posto) , za iznose veće od 10.000 eura se ne naplaćuje.
Izlazna naknada: 1,00% za ulaganja kraća od 3 godine
Depozitna banka: OTP banka d.d.
Naknada depozitnoj banci (na godišnjoj razini): 0,11% od ukupne imovine Fonda

*Obavijest o postupku i uvjetima preračunavanja cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti
Fiksni tečaj konverzije utvrđen je Uredbom Vijeća (EU) 2022/1208 od 12. srpnja 2022. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2866/98 u pogledu stope konverzije eura za Republiku Hrvatsku, objavljenoj u Službenom listu Europske unije odnosno Odlukom o objavi uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj koju je donijela Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 21. srpnja 2022. (NN 85/22),  i iznosi 7,53450 kuna za jedan euro

* Za uplate do 14:00 sati primjenjuje se srednji tečaj za euro Hrvatske narodne banke na dan uplate, a za uplate nakon 14:00 sati primjenjuje se srednji tečaj za euro Hrvatske narodne banke koji će važiti prvog sljedećeg radnog dana.

Za više informacija kako ugovoriti trajni nalog u aplikaciji internet bankarstva OTP Banke ELEMENTA, kliknite na sljedeću poveznicu. Za sve koji nemaju aktivirano internet bankarstvo, trajni nalog mogu ugovoriti u svim poslovnicama Banke.

Tablični prikaz cijena

Udjele u fondovima OTP Investa možete kupiti na više načina

Molimo vas odaberite slijedeće mogućnosti:
U poslovnicama OTP banka d.d. Odaberite
Putem ELEMENT@ internetskog bankarstva za građane Odaberite
Samostalno Odaberite
Putem ELEMENT@ internetskog bankarstva za pravne osobe Odaberite

Kontaktirajte nas

Ovdje smo za sva vaša pitanja i dodatne informacije. Obratite nam se: