OTP ABSOLUTE

  • Umjerena rizičnost
  • Preporučeni rok ulaganja 3 godine ili duže
Želim kupiti udjele
Fond umjereno rizične strukture ulaganja

OTP ABSOLUTE fond je kvantitativno vođen fond, što znači da se pri odabiru svojih investicija oslanja na sistematična pravila i statističke modele. Fond je izložen tradicionalnim klasama imovine kao što su dionice, obveznice, fondovi, novac, dok se inovativnost ulaganja postiže fokusom na rizičnost te imovine. Rezultat ovakve strategije ulaganja je optimalan portfelj stabilne rizičnosti i manje korelacije s tržištem. Geografski fokus je svijet.

Kome je fond namijenjen?

  • Fond je namijenjen ulagateljima koji su spremni preuzeti umjeren rizik, što znači da žele ostvariti umjeren rast ulaganja dok pažljivo balansiraju između želje za prinosom i preuzetim rizikom.
  • Preporučeno vrijeme ulaganja u fond je barem tri godine, što znači da je pogodan za ulagatelje kojima uložena sredstva vjerovatno neće trebati unutar tog razdoblja
  • Tehničke karatkeristike
  • Grafovi
  • Dokumenti fonda
  • Tablični prikaz cijena

Tehničke karatkeristike

Valuta denominacije: EUR
Minimalni ulog u Fond: EUR 100,00 ili kunska protuvrijednost obračunata primjenom srednjeg tečaja HNB za euro na dan uplate, ukoliko je uplata u kunama
Početak rada Fonda: 22.12.2016.
Naknada za upravljanje (na godišnjoj razini): 1% od ukupne imovine Fonda
Ulazna naknada: ne naplaćuje se
Izlazna naknada: 1% za ulaganja kraća od 3 godine
Depozitna banka: OTP banka d.d.
Naknada depozitnoj banci (na godišnjoj razini): 0,10% od ukupne imovine Fonda

Tablični prikaz cijena

Udjele u fondovima OTP Investa možete kupiti na više načina

Molimo vas odaberite slijedeće mogućnosti:
U poslovnicama OTP Banke Hrvatska dd Odaberite
Putem ELEMENT@ internetskog bankarstva za građane Odaberite
Samostalno Odaberite
Putem ELEMENT@ internetskog bankarstva za pravne osobe Odaberite