Nadzorni odbor Društva

Nadzorni odbor Društva nadzire rad Uprave i vođenje poslova Društva.

Sastoji od pet članova:
  1. Slaven Celić, predsjednik nadzornog odbora,
  2. Péter Janos Simon, zamjenik predsjednika nadzornog odbora,
  3. Zorislav Vidović, član nadzornog odbora,
  4. Sándor Tamás, član nadzornog odbora,
  5. Marko Orešković, član nadzornog odbora. 
1. Slaven Celić
Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu 1992. godine stekavši zvanje diplomiranog ekonomiste (VII/1 stupanj), smjer - unutrašnja trgovina. Nakon diplome radio je u u srednjoj strukovnoj školi - Ekonomsko, upravno-birotehnička i trgovačka škola u Šibeniku kao nastavnik ekonomske grupe predmeta. Od listopada 1999. godine zapošljava se u tadašnjoj Dalmatinskoj banci d.d. Zadar, Podružnica Šibenik, na radno mjesto viši kreditno-depozitni komercijalist te je u travnju 2001. godine imenovan za direktora odnosa s klijentima (voditelj poslovnog tima). U ožujku 2004. godine prelazi u Sektor poslovanja s građanima na mjesto šefa Poslovne jedinice Šibenik u tada dijelom već integriranoj banci - Nova banka d.d., a iste godine imenovan je za direktora Sektora poslovanja s građanima.

U samom početku uključuje se u projekt pripajanja Dubrovačke banke d.d. Novoj banci d.d. koji je uspješno završen u listopadu 2002. godine. Ulaskom banke u OTP grupu 2005. godine, nastavlja obnašati funkciju Direktora sektora maloprodaje te radi na ustroju nove organizacije Sektora maloprodaje, unapređenju procesa upravljanja mrežom, postojećih te razvoja novih proizvoda i procesa prodaje

2. Péter Janos Simon
Godine 1994. završio je višu školu za vanjsku trgovinu i stekao stručni naziv prvostupnika (BA), a zatim je 1997. diplomirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Budimpešti, smjer financije. U razdoblju od 1995. do 1998. godine radio je u brokerskoj agenciji Dunainvest kao investicijski savjetnik, a zatim kao posrednik na terminskom tržištu i tržištu državnim vrijednosnicama. Od 1999. godine radio je kao menadžer obvezničkog portfelja, a od kolovoza 2004. godine kao zamjenik direktora za ulaganja društva za upravljanje fondovima CIB Fund Manager Ltd. gdje ie bio zadužen za nadzor provedbe strategije obvezničkog tržišta i povezivanja glavnih računa. Od kolovoza 2004.godine zaposlen je na mjestu direktora za poslovni razvoj društva za upravljanje fondovima OTP Fund Management Pte. Ltd. U veljači 2007. godine postaje član Upravnog odbora. Zadužen je za razvoj proizvoda i proširenje djelatnosti upravljanja fondom društva OTP Fund Management Pte. Ltd. na regionalna tržišta.

3. Zorislav Vidović
Diplomirao je 1988. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer financije, bankarstvo i osiguranje. Godine 1992. dobiva licencu za obavljanje brokerskih poslova te kasnije polaže ispit za člana uprave komercijalne banke. U razdoblju od 1988. do 1990. godine radio je u financijskoj službi poduzeća Kepol Zadar. U Dalmatinskoj banci je od 1990. godine, a od 1997. do 2002. direktor je Sektora riznice. Od 1. travnja 2002. godine član je Uprave društva OTP banka Hrvatska dioničko društvo, trenutno nadležan za riznicu i financije te upravljanje grupom. Dugogodišnji je član nadzornih odbora povezanih osoba društva OTP banka Hrvatska dioničko društvo

4. Sándor Tamás
Godine 1990. završio je višu školu za vanjsku trgovinu i stekao stručni naziv prvostupnika (BA). U razdoblju od 1980. do 1990. godine radio je za vanjskotrgovinske tvrtke Lignimpex i Agrimpex kao rukovoditelj za odnose. U razdoblju od 1990. do 1992. godine zaposlen je u Leumi Hitel Bank Ltd kao zamjenik voditelja za upravljanje odnosima s klijentima. U razdoblju od 1993. do 2002. godine radi za Creditanstalt Ltd (Bank Austria Credistanstalt, HVB Bank) kao zamjenik voditelja podružnice, a kasnije kao voditelj odjela za upravljanje odnosa s klijentima i stjecanje klijenata ("Client Relationship Management and Acquisition"). Od 2002. godine voditelj je Odjela privatnog bankarstva društva OTP Bank Ltd.

5. Marko Orešković
Diplomiraoje 1995godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U razdoblju od 1996. godine do 1997. godine radi kao mlađi dealer u odjelu riznice Varaždinske banke. Nastavno, u razdoblju od 1997. godine do 2003. godine radi u Trgovačkojbanci kao voditelj odjela riznice. Potom od 2003. godine do 2004. godine nastavlja karijeru u Privrednojbanci Zagreb, također kao voditelj odjela riznice. Od 2004. godine do 2006. godine obnaša dužnost člana Uprave PBZ Invest d.o.o. Društva za upravljanje investicijskim fondovima, te od 2006. godine do 2013. godine preuzima dužnost predsjednika Uprave PBZ Invest d.o.o. Društva za upravljanje investicijskim fondovima.