OTP INDEKSNI

  • Visoka rizičnost
  • Preporučeni rok ulaganja 5 godina ili duže
Želim kupiti udjele
Dionički fond koji ulaže u okviru hrvatskog dioničkog tržišta

OTP indeksni fond je pasivno vođen dionički fond. Fond prati indeks Zagrebačke burze CROBEX, te daje izloženost na najveće i najlikvidnije hrvatske kompanije.

Ovdje možete pronaći aktualni sastav CROBEX indeksa.
 

Kome je fond namijenjen?

  • Fond je namijenjen ulagateljima koji su spremni preuzeti visok rizik, bitna im je kapitalna dobit i žele ostvariti visok rast svojih ulaganja. U skladu s time, imovina u koju fond ulaže je visoko volatilna, pogotovo u kratkom roku, te će svoj očekivani povrat ostvariti u dužem periodu 
  • Preporučeno vrijeme ulaganja u fond je 5 godina, što znači da je pogodan za ulagatelje kojima uložena sredstva vjerovatno neće trebati unutar tog razdoblja.
  • Tehničke karatkeristike
  • Grafovi
  • Dokumenti fonda
  • Tablični prikaz cijena

Tehničke karatkeristike

Valuta denominacije: HRK
Početni ulog u Fond: 3.000 HRK (tri tisuće kuna)
Svaki slijedeći ulog minimalno: 300,00 HRK (tristo kuna) pod uvjetom da ulagatelj nije povukao početni ulog
Početak rada Fonda: 27.12.2007.
Naknada za upravljanje (na godišnjoj razini): 0,85% od ukupne imovine Fonda
Ulazna naknada: za iznose do 75.000,00 kuna ulazna naknada iznosi 1%;
  za iznose od 75.000,01 kuna do 200.000,00 kuna ulazna naknada iznosi 0,5%;
  za iznose veće od 200.000,01 kuna ulazna naknada iznosi 0%;
Izlazna naknada u iznosu od 2,0% od ukupne prodajne cijene udjela za ulaganja kraća od 3 (tri) mjeseca,
  u iznosu od 1,0% od ukupne prodajne cijene udjela za ulaganja dulja od 3 (tri) mjeseca ali kraća od 12 (dvanaest) mjeseci,
  u iznosu od 0,5% od ukupne prodajne cijene udjela za ulaganja dulja od 12 (dvanaest) mjeseci ali kraća od 24 (dvadeset četiri) mjeseca,
  u iznosu od 0,0% od ukupne prodajne cijene udjela za ulaganja dulja od 24 (dvadeset četiri) mjeseca.
Depozitna banka OTP Banka dd
Naknada depozitnoj banci (na godišnjoj razini): 0,15% od ukupne imovine Fonda
Početna cijena udjela 100 HRK

Tablični prikaz cijena

Udjele u fondovima OTP Investa možete kupiti na više načina

Molimo vas odaberite slijedeće mogućnosti:
U poslovnicama OTP Banke Hrvatska dd Odaberite
Putem ELEMENT@ internetskog bankarstva za građane Odaberite
Samostalno Odaberite
Putem ELEMENT@ internetskog bankarstva za pravne osobe Odaberite