Dokumenti i izvješća

Ovdje možete pronaći sve dokumente i izvješća
investicijskih fondova pod upravljanjem OTP investa
neophodnih za odabir vašeg ulaganja
  • Prospekti
  • Dokument s ključnim informacijama
  • Zahtjevi i obrasci
  • Mjesečna izvješća
  • Pravila fondova
  • Financijski izvještaji
  • Ostalo
Kako prijaviti porez?
Poštovani klijenti,

Nastavno stupanje na snagu odredbe Zakona o porezu na dohodak koje predviđaju Oporezivanje dohotka od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka od 01. siječnja 2016. godine, u nastavku možete pročitati više o prijavi poreza.

Molimo vas da nam dodatna pitanja uz prijavu poreza po osnovi kapitalnih dobitaka vezanih uz vlasništvo udjela u investicijskim fondovima OTP investa pošaljete na slijedeću e-mail adresu: info@otpinvest.hr

Obavijest

Ulagateljima, fizičkim osobama, sukladno Zakonu o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 115/2016, 106/2018, 121/2019, 32/2020, 138/2020, 151/2022 i 114/2023) zaračunava se porez na dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka, po stopi od 12%.

Porez se ne plaća na prinos investicijskog fonda ako je otuđenje izvršeno između bračnih drugova i srodnika u prvoj liniji i drugih članova uže obitelji, između razvedenih bračnih drugova ako je otuđenje u neposrednoj svezi s razvodom braka, nasljeđivanjem financijske imovine te u slučaju ako je financijska imovina otuđena nakon dvije godine od dana nabave, odnosno stjecanja te imovine. Također, ne plaća se porez kod zamjene udjela između investicijskih fondova kojima upravlja isto društvo za upravljanje, pod uvjetom da je osiguran slijed stjecanja financijske imovine. 

Temeljni porezni propisi Republike Hrvatske od značaja za oporezivanje prihoda ulagatelja u Fondu su: Opći porezni zakon (Narodne novine, br. 115/2016, 106/2018, 121/2019, 32/2020, 42/2020 i 114/2022), Zakon o porezu na dobit (Narodne novine, br. 177/2004, 90/2005, 57/2006, 146/2008, 80/2010, 22/2012, 148/2013, 143/2014, 50/2016, 115/2016, 106/2018, 121/2019, 32/2020, 138/2020, 114/2022 i 114/2023) te Zakon o porezu na dohodak, njihove svakodobne izmjene i dopune, kao i primjenjivi podzakonski akti i odluke nadležnih tijela. 

Vaš OTP Invest