Dokumenti i izvješća

Ovdje možete pronaći sve dokumente i izvješća
investicijskih fondova pod upravljanjem OTP investa
neophodnih za odabir vašeg ulaganja
  • Prospekti
  • Dokument s ključnim informacijama
  • Zahtjevi i obrasci
  • Mjesečna izvješća
  • Pravila fondova
  • Financijski izvještaji
  • Ostalo
Kako prijaviti porez?
Poštovani klijenti,

Nastavno stupanje na snagu odredbe Zakona o porezu na dohodak koje predviđaju Oporezivanje dohotka od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka od 01. siječnja 2016. godine, u nastavku možete preuzeti dokument (pdf) Priručnik za prijavu poreza.

Molimo vas da nam dodatna pitanja uz prijavu poreza po osnovi kapitalnih dobitaka vezanih uz vlasništvo udjela u investicijskim fondovima OTP investa pošaljete na slijedeću e-mail adresu: info@otpinvest.hr

Priručnik za prijavu poreza

 

Važna obavijest

 

Priopćenje vezano uz oporezivanje kapitalnih dobitaka i izvješćivanje putem Obrasca JOPPD.

Vezano uz provedbu odredbe članka 51. stavak. 8. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, Odluka USRH - 120/13,125/13, 148/13, Odluka USRH - 83/14, 143/14 i 136/15- dalje u tekstu: Zakon) kojom je propisano da porezni obveznik – imatelj financijske imovine obvezan predujam poreza na dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka iz članka 30. stavaka 16. i 17. Zakona, osim kapitalnih dobitaka po osnovi otuđenja udjela u trgovačkim društvima, obračunati, obustaviti i uplatiti do 31. siječnja tekuće godine za sve kapitalne dobitke ostvarene u prethodnoj godini umanjene za ostvarene kapitalne gubitke iz članka 30. stavka 24. ovoga Zakona po stopi od 10% bez priznavanja osobnog odbitka iz članka 36. Zakona i o tome izvijestiti Poreznu uprave u istom roku, obavještavamo o slijedećem.

Porezni obveznici koji su ostvarili ukupan dohodak od kapitala u tuzemstvu posredstvom financijskih posrednika, po osnovi kapitalnih dobitaka u 2016. godini te su o istome dobili potvrdu (obavijest) na svoju kućnu adresu, a ostvareni kapitalni dobitak prema dostavljenoj obavijesti je manji od 14.84 eura, te bi obveza poreza na dohodak po osnovi kapitalnih dobitaka, primjenom prosječne stope prireza od 12%, iznosila ukupno do 1,78 eura, NISU u obvezi dostaviti Obrazac JOPPD do 31. siječnja 2017. godine i to iz razloga što bi trošak podnošenja Obrasca JOPPD bio u nerazmjeru naplaćenom porezu na dohodak i prirezu porezu na dohodak.


​Prijava se sa smatrati dostavljenom, dostavom podataka od strane financijskih posrednika (izdavatelja obavijesti), sukladno odredbi članka 79. stavka 1. Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj 115/16).


Na temelju dostavljenih podataka od financijskih posrednika, poštujući načelo ekonomičnosti, sukladno odredbama članka 97. stavak 1. Općeg poreznog zakona koji propisuje da porezno tijelo ne mora donijeti porezno rješenje ako bi troškovi utvrđivanja i naplate poreza bili nerazmjerni naplaćenom porezu, odnosno odredbi članka 54. stavka 11. Zakona o porezu na dohodak (narodne novine, broj 115/16) Porezna uprava samo će evidentirati dostavljene podatke, bez provođenja daljnjih postupaka.

Vaš OTP invest