Informacije o pritužbama

Kontakt funkcije upravljanje pritužbama
 
Sve pritužbe na rad OTP invest društva za upravljanje fondovima d.o.o. (dalje i: Društvo) podnositelj pritužbe može dostaviti funkciji upravljanja pritužbama, koja je nadležna za istraživanje pritužbi, odnosno, ukoliko se pritužbe odnose na funkciju upravljanja pritužbama, funkciji praćenja usklađenosti s relevantnim propisima u pisanom obliku i to:
  • osobno u Društvu na adresi Divka Budaka 1/d, 10000 Zagreb,
  • poštom na adresu Društva: OTP invest društvo za upravljanje fondovima d.o.o., Divka Budaka 1/d, 10000 Zagreb,
  • u bilo kojoj poslovnici ili kontakt centru OTP banke d.d.,
  • telefaksom: 075801195,
  • e-mailom: reklamacije@otpinvest.hr (uključene reklamacije preko posrednika).
Procedura o postupanju s primjedbama i reklamacijama klijenata