Naknade

Ovdje možete pronaći informacije
o naknadama i akcijama za investicijske
fondove pod upravljanjem OTP investa
 • OTP start Smanjena naknada za upravljanje na 0,45% do 30.09.2021.
  Ulazna naknada ne naplaćuje se
  Naknada za upravljanje 1,00% (0,45% do 30.09.2021.)
  Izlazna naknada ne naplaćuje se
  Depozitna banka 0,09%
 • OTP e-start Smanjena naknada za upravljanje na 0,30% do 30.09.2021.
  Ulazna naknada ne naplaćuje se
  Naknada za upravljanje 0,95% (0,30% do 30.09.2021.)
  Izlazna naknada 0 za ulaganja duža od 15 dana
  1,50% za ulaganja kraća od 15 dana
  Depozitna banka 0,09%
 • OTP uravnoteženi
  Ulazna naknada ne naplaćuje se
  Naknada za upravljanje 2,00% neto vrijednosti imovine Fonda godišnje
  Izlazna naknada 1,00% za ulaganja kraća od godine dana
  Depozitna banka 0,18% neto vrijednosti imovine Fonda godišnje
 • OTP INDEKSNI Smanjenje ulazne naknade do 30.09.2021.
  Ulazna naknada manje od 75,000.00 Kn - 0,25%
  75,000.01 Kn do 200,000.00 Kn - 0,20%
  200.000,01 Kn i više - 0,00%
  Naknada za upravljanje 0,85%
  Izlazna naknada 2,00% za ulaganja kraća od 3 mjeseca
  1,00% za ulaganja između 3 i 12 mjeseci
  0,50% za ulaganja između 12 i 24 mjeseca
  0,00% za ulaganja dulja od 24 mjeseca
  Depozitna banka 0,15%
 • OTP MERIDIAN 20 Smanjenje ulazne naknade do 30.09.2021.
  Ulazna naknada manje od 75,000.00 Kn - 0,25%
  75,000.01 Kn do 200,000.00 Kn - 0,20%
  200.000,01 Kn i više - 0,00%
  Naknada za upravljanje 2,00%
  Izlazna naknada 2,00% za ulaganja kraća od 3 mjeseca
  1,00% za ulaganja između 3 i 12 mjeseci
  0,50% za ulaganja između 12 i 24 mjeseca
  0,00% za ulaganja dulja od 24 mjeseca
  Depozitna banka 0,18%
 • OTP ABSOLUTE Bez ulazne naknade do 30.09.2021.
  Ulazna naknada ulazna naknada do 30.9.2021 0,00%; inače 1,00% od ukupne vrijednosti udjela koje ulagatelj stječe ako je njihova vrijednost manja od EUR 10.000 (deset tisuća eura)
  Naknada za upravljanje 1,10% neto vrijednosti imovine Fonda godišnje
  Izlazna naknada 1,00% za ulaganja kraća od 3 godine
  Depozitna banka 0,11% neto vrijednosti imovine Fonda godišnje
 • OTP MULTI 2 Smanjena naknada za upravljanje na 0,00% do 30.09.2021.
  Ulazna naknada 3,00%
  Naknada za upravljanje 1,00% (0,00% do 30.09.2021.)
  Izlazna naknada 3,00%
  Depozitna banka 0,10%
 • OTP MULTI USD
  Ulazna naknada 3,00%
  Naknada za upravljanje 1,10%
  Izlazna naknada 3,00%
  Depozitna banka 0,10%
 • OTP Global
  Ulazna naknada 1,00% od uplaćenog iznosa
  Naknada za upravljanje 1,10% od ukupne imovine fonda
  Izlazna naknada za ulaganja duža od 1 godine se ne naplaćuje, inače iznosi 1,00%
  Depozitna banka 0,11%
 • Fond za stabilnost
  Ulazna naknada ne naplaćuje se
  Naknada za upravljanje za neto vrijednost imovine do 1,2 mil. kn 0,09,%
  za neto vrijednost imovine od 1,2 mil. kn do 1,7 mil. kn 0,085%
  za neto vrijednost imovine od 1,7 mil. kn do 2,2 mil. kn 0,080%
  za neto vrijednost imovine veću od 2,2 mil. kuna 0,075%
  Izlazna naknada ne naplaćuje se
  Depozitna banka 0,0195% od ukupne imovine Fonda