Naknade

Ovdje možete pronaći informacije
o naknadama i akcijama za investicijske
fondove pod upravljanjem OTP investa
 • OTP start Smanjena naknada za upravljanje na 0,70% od 01.11. - 30.11.2020.
  Ulazna naknada ne naplaćuje se
  Naknada za upravljanje 1,00% (0,70% od 01.11. - 30.11.2020.)
  Izlazna naknada ne naplaćuje se
  Depozitna banka 0,09%
 • OTP e-start Smanjena naknada za upravljanje na 0,45% od 01.11. - 30.11.2020.
  Ulazna naknada ne naplaćuje se
  Naknada za upravljanje 0,95% (0,45% od 01.11. - 30.11.2020.)
  Izlazna naknada 0 za ulaganja duža od 15
  dana, 1,50% za ulaganja kraća od 15 dana
  Depozitna banka 0,09%
 • OTP SHORT TERM BOND Smanjena naknada za upravljanje na 0,45% od 01.11. - 30.11.2020.
  Ulazna naknada ne naplaćuje se
  Naknada za upravljanje 0,95% (0,45% od 01.11. - 30.11.2020.)
  Izlazna naknada 1% za ulaganja kraća od 3 mjeseca
  Depozitna banka 0,09%
 • OTP uravnoteženi
  Ulazna naknada ne naplaćuje se
  Naknada za upravljanje 2,00% neto vrijednosti imovine Fonda godišnje
  Izlazna naknada 1% za ulaganja kraća od godine dana
  Depozitna banka 0,18% neto vrijednosti imovine Fonda godišnje
 • OTP indeksni Bez ulazne naknade od 01.11. - 30.11.2020.
  Ulazna naknada manje od 75,000.00 Kn - 1%
  75,000.01 Kn do 200,000.00 Kn - 0.5%
  200.000,01 Kn i više - 0%
  Naknada za upravljanje 0,85%
  Izlazna naknada 2,0% za ulaganja kraća od 3 mjeseca
  1,0% za ulaganja između 3 i 12 mjeseci
  0,5% za ulaganja između 12 i 24 mjeseca
  0,0% za ulaganja dulja od 24 mjeseca
  Depozitna banka 0,15%
 • OTP MERIDIAN 20 Bez ulazne naknade do 01.10. - 31.10.2020.
  Ulazna naknada manje od 75,000.00 Kn - 1%
  75,000.01 Kn do 200,000.00 Kn - 0.5%
  200.000,01 Kn i više - 0%
  Naknada za upravljanje 2,00%
  Izlazna naknada 2,0% za ulaganja kraća od 3 mjeseca 1,0%
  za ulaganja između 3 i 12 mjeseci 0,5%
  za ulaganja između 12 i 24 mjeseca 0,0%
  za ulaganja dulja od 24 mjeseca
  Depozitna banka 0,18%
 • OTP ABSOLUTE Bez ulazne naknade od 01.11. - 30.11.2020.
  Ulazna naknada 1% od ukupne vrijednosti udjela koje ulagatelj stječe ukoliko je njihova vrijednost manja od EUR 10.000 (deset tisuća eura)
  Naknada za upravljanje 1,1% neto vrijednosti imovine Fonda godišnje
  Izlazna naknada 1% za ulaganja kraća od 3 godine
  Depozitna banka 0,11% neto vrijednosti imovine Fonda godišnje
 • OTP MULTI Smanjena naknada za upravljanje na 0,00% od 01.11. - 30.11.2020.
  Ulazna naknada 5%
  Naknada za upravljanje 1,4% (0,00% od 01.11. - 30.11.2020)
  Izlazna naknada 5%
  Depozitna banka 0,10%
 • OTP MULTI 2
  Ulazna naknada 3%
  Naknada za upravljanje 1%
  Izlazna naknada 3%
  Depozitna banka 0,10%
 • OTP MULTI USD
  Ulazna naknada 3%
  Naknada za upravljanje 1,1%
  Izlazna naknada 3%
  Depozitna banka 0,10%