Obavijest o dovršenju procesa pripajanja OTP start i OTP e-start fonda
19.04.2023.

Obavijest o dovršenju procesa pripajanja OTP start i OTP e-start fonda


OTP invest društvo za upravljanjem fondovima d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Divka Budaka 1/d, sukladno odluci Uprave Društva od dana 21. prosinca 2022. godine i odobrenju Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga , KLASA: UP/I 992-02/23-01/09 izdano dana 16. veljače 2023. godine, uspješno je  provelo postupak pripajanja OTP UCITS fondova. U postupku pripajanja fond OTP e-start je fond prenositelj, a fond OTP start je fond preuzimatelj.
 
Sa danom 18.4.2023. godine omogućene su kupnje i prodaje udjela OTP start fonda u svim poslovnicama OTP Banke d.d. kao i putem aplikacije ELEMENTA.
 
Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije, slobodno nam se obratite na mail info@otpinvest.hr ili na broj telefona:
+385 (0) 72 201 092 ili
+385 (0) 72 206 155.

 
Vaš OTP Invest

Vezana obavijest o pripajanju fondova OTP start i OTP e-start fond