Informacije za klijente/potencijalne klijente

U vezi s člankom 88. Zakona o tržištu kapitala, OTP invest društvo za upravljanje fondovima d.o.o. klijentima/potencijalnim klijentima usluga investicijskog savjetovanja i upravljanja portfeljem pruža propisane podatke u vezi s predmetnim uslugama u dokumentu "Informacije za klijente/potencijalne klijente" .