04.05.2020.

Termin održavanja prve aukcije FONDA ZA STABILNOST

Obavještavamo Društva za upravljanje investicijskim fondovima da će se u srijedu 6.svibnja 2020. održati aukcija Fonda za stabilnost na kojoj će se otkupljivati obveznice koje je izdala Republika Hrvatska s dospijećem 2023. i 2025. u kunama (ISIN-i: HRRHMFO23BA4 te obveznice s dospijećem 2025. godine s ISIN-ima HRRHMFO257A4 i HRRHMFO253A3). Predviđeni iznos otkupa (nominale) je HRK 300 mil. s time da je planiran otkup HRK 160 mil. obveznice s dospijećem 2023. i HRK 140 mil. obveznica s dospijećima 2025. Na aukciju se mogu javiti društva za upravljanje s fondovima koji primarno ulažu u obveznice (dakle, većinu svoje imovine prema Prospektu moraju ulagati u obveznice i druge instrumente s fiksnim prinosom) i koji su s javnom ponudom  (UCITS ili AIF). Detaljnije upute se mogu naći u Proceduri o aukcijama.
Aukcija se provodi na način da se zaprimaju ponude za svaku od obveznica i to tako da se u srijedu do 11h na mail adresu  aukcije@otpinvest.hr pošalje ispunjeni Obrazac za prijave na aukciju (na gornjoj web adresi). Nakon prikupljenih ponuda  OTP Invest će zbrojiti ponude po svakoj od obveznica. Ukoliko je iznos ponuda manji od planiranog maksimalnog iznosa koji je gore naveden svaki će fond koji se javio na aukciju dobiti iznos koji je zatražio. U suprotnome će se alokacija provesti sukadno tržišnom udjelu fondova koji su se javili na aukciju (za svaku od obveznica posebno) i to prema javno dostupnim podacima o veličini fondova koje objavljuje HANFA (trenutno je riječ o podacima s kraja ožujka 2020.).
 
Detaljnije upute vezane uz okvir za izračun cijena obveznica koje se otkupljuju, bit će objavljene 5. svibnja 2020. na mrežnoj stranici Društva.


Srdačan pozdrav,

OTP invest društvo za upravljanje fondovima d.o.o.


Obrazac za prijavu