FOND ZA STABILNOST

 • Umjerena rizičnost
 • Fond je osnovan na određeno vrijeme u trajanju od 3 godine
Želim kupiti udjele
UCITS otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
FOND ZA STABILNOST je u osnovi i prema svojoj naravi UCITS otvoreni investicijski fond s javnom ponudom osnovan radi prikupljanja novčanih sredstava javnom ponudom i prodajom udjela svim zainteresiranim ulagateljima te njihovog ulaganja prvenstveno u prenosive dužničke vrijednosne papire koje je izdala ili za koje jamči Republika Hrvatska, a zatim i u instrumente tržišta novca koje je izdala ili za njih jamči Republika Hrvatska te manjim dijelom u depozite.

Osim toga, Fond može ulagati u prenosive dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči druga država članica Europske unije ili OECD-a, te Hrvatska narodna banka ili središnja banka druge države članice, odnosno države članice OECD-a odnosno javno međunarodno tijelo kojemu pripada većina država članica prenosivih dužničkih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca, uvrštenih na uređeno tržište u smislu odredbi zakona i propisa koji uređuje tržište kapitala.

Kome je fond namijenjen?

 •  ulagateljima koji su spremni ulagati na rok od tri godine
 •  ulagateljima koji neće imati potrebe za likvidnosti tijekom tri godine
 •  ulagateljima koji mogu podnijeti umjeren rizik
 •  institucionalnim ulagateljima
 •  ulagateljima koji su spremni uložiti minimalno 1.000.000,00 HRK (jedan milijun kuna)
 • Tehničke karatkeristike
 • Grafovi
 • Dokumenti fonda
 • Tablični prikaz cijena

Tehničke karatkeristike

Valuta denominacije: HRK
Minimalni ulog u Fond: HRK 1.000.000,00 (1 milijun kuna)
Početak rada Fonda:  
Naknada za upravljanje (na godišnjoj razini): Neto vrijednost imovine Fonda manja ili jednaka HRK 1.200.000.000,00 0,09% od ukupne imovine Fonda,
Neto vrijednost imovine Fonda veća od  HRK 1.200.000.000,00 a manja ili jednaka 1.700.000.000,00 0,085% od ukupne imovine Fonda
Neto vrijednost imovine Fonda veća od  HRK 1.700.000.000,00 a manja ili jednaka 2.200.000.000,00 0,080% od ukupne imovine Fonda
Neto vrijednost imovine Fonda veća od  HRK 2.200.000.000,00 0,075% od ukupne imovine Fonda
Ulazna naknada: ne naplaćuje se
Izlazna naknada ne naplaćuje se
Depozitna banka OTP Banka dd
Naknada depozitnoj banci (na godišnjoj razini): 0,0195% od ukupne imovine Fonda

Tablični prikaz cijena

Udjele u fondovima OTP Investa možete kupiti na više načina

Molimo vas odaberite slijedeće mogućnosti:
U poslovnicama OTP Banke Hrvatska dd Odaberite
Putem ELEMENT@ internetskog bankarstva za građane Odaberite
Samostalno Odaberite
Putem ELEMENT@ internetskog bankarstva za pravne osobe Odaberite