FOND ZA STABILNOST

 • Umjerena rizičnost
 • Fond je osnovan na određeno vrijeme u trajanju od 3 godine
Želim kupiti udjele
UCITS otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
FOND ZA STABILNOST je u osnovi i prema svojoj naravi UCITS otvoreni investicijski fond s javnom ponudom osnovan radi prikupljanja novčanih sredstava javnom ponudom i prodajom udjela svim zainteresiranim ulagateljima te njihovog ulaganja prvenstveno u prenosive dužničke vrijednosne papire koje je izdala ili za koje jamči Republika Hrvatska, a zatim i u instrumente tržišta novca koje je izdala ili za njih jamči Republika Hrvatska te manjim dijelom u depozite.

Osim toga, Fond može ulagati u prenosive dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči druga država članica Europske unije ili OECD-a, te Hrvatska narodna banka ili središnja banka druge države članice, odnosno države članice OECD-a odnosno javno međunarodno tijelo kojemu pripada većina država članica prenosivih dužničkih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca, uvrštenih na uređeno tržište u smislu odredbi zakona i propisa koji uređuje tržište kapitala.

Cijena udjela u Fondu denominirana je u valuti hrvatska kuna (HRK).

Kome je fond namijenjen?

 •  ulagateljima koji su spremni ulagati na rok od tri godine
 •  ulagateljima koji neće imati potrebe za likvidnosti tijekom tri godine
 •  ulagateljima koji mogu podnijeti umjeren rizik
 •  institucionalnim ulagateljima
 •  ulagateljima koji su spremni uložiti minimalno 1.000.000,00 HRK (jedan milijun kuna)
 • Tehničke karakteristike
 • Grafovi
 • Dokumenti fonda
 • Tablični prikaz cijena

Tehničke karakteristike

Valuta denominacije: EUR
Minimalni ulog u Fond: 130.000,00 EUR (979.485 HRK ) sukladno *Odluci o objavi uvođenja eura kao službene valute
Početak rada Fonda: 14.4.2020.
Naknada za upravljanje
(na godišnjoj razini, na ukupnu imovinu Fonda):
Neto vrijednost imovine Upravljačka naknada
Manja ili jednaka 159.267.370,10 EUR 0,090%
Veća od 159.267.370,10 EUR, a manja ili jednaka  225.628.774,30 EUR 0,085%
Veća od 225.628.774,30 EUR, a manja ili jednaka 291.990.178,51 EUR 0,080%
Veća od  291.990.178,51 EUR 0,075%
Ulazna naknada: ne naplaćuje se
Izlazna naknada ne naplaćuje se
Depozitna banka OTP banka d.d.
Naknada depozitnoj banci
(na godišnjoj razini, na ukupnu imovinu Fonda):
0,0195% od ukupne imovine Fonda


*Obavijest o postupku i uvjetima preračunavanja cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti
Fiksni tečaj konverzije utvrđen je Uredbom Vijeća (EU) 2022/1208 od 12. srpnja 2022. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2866/98 u pogledu stope konverzije eura za Republiku Hrvatsku, objavljenoj u Službenom listu Europske unije odnosno Odlukom o objavi uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj koju je donijela Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 21. srpnja 2022. (NN 85/22),  i iznosi 7,53450 kuna za jedan euro.

Tablični prikaz cijena

Udjele u fondovima OTP Investa možete kupiti na više načina

Molimo vas odaberite slijedeće mogućnosti:
Samostalno Odaberite

Kontaktirajte nas

Ovdje smo za sva vaša pitanja i dodatne informacije. Obratite nam se: