FOND ZA STABILNOST

 • Umjerena rizičnost
 • Fond je osnovan na određeno vrijeme u trajanju od 3 godine
Želim kupiti udjele
UCITS otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
FOND ZA STABILNOST je u osnovi i prema svojoj naravi UCITS otvoreni investicijski fond s javnom ponudom osnovan radi prikupljanja novčanih sredstava javnom ponudom i prodajom udjela svim zainteresiranim ulagateljima te njihovog ulaganja prvenstveno u prenosive dužničke vrijednosne papire koje je izdala ili za koje jamči Republika Hrvatska, a zatim i u instrumente tržišta novca koje je izdala ili za njih jamči Republika Hrvatska te manjim dijelom u depozite.

Osim toga, Fond može ulagati u prenosive dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči druga država članica Europske unije ili OECD-a, te Hrvatska narodna banka ili središnja banka druge države članice, odnosno države članice OECD-a odnosno javno međunarodno tijelo kojemu pripada većina država članica prenosivih dužničkih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca, uvrštenih na uređeno tržište u smislu odredbi zakona i propisa koji uređuje tržište kapitala.

Cijena udjela u Fondu denominirana je u valuti hrvatska kuna (HRK).

Kome je fond namijenjen?

 •  ulagateljima koji su spremni ulagati na rok od tri godine
 •  ulagateljima koji neće imati potrebe za likvidnosti tijekom tri godine
 •  ulagateljima koji mogu podnijeti umjeren rizik
 •  institucionalnim ulagateljima
 •  ulagateljima koji su spremni uložiti minimalno 1.000.000,00 HRK (jedan milijun kuna)
 • Tehničke karakteristike
 • Grafovi
 • Dokumenti fonda
 • Tablični prikaz cijena

Tehničke karakteristike

Valuta denominacije: HRK
Minimalni ulog u Fond: 1.000.000,00 HRK (jedan milijun kuna)
Početak rada Fonda: 14.4.2020.
Naknada za upravljanje
(na godišnjoj razini, na ukupnu imovinu Fonda):
Neto vrijednost imovine Upravljačka naknada
Manja ili jednaka 1,2 mil. HRK 0,090%
Veća od 1,2 mil. HRK, a manja ili jednaka 1,7 mil. HRK 0,085%
Veća od 1,7 mil. HRK, a manja ili jednaka 2,2 mil. HRK 0,080%
Veća od 2,2 mil. HRK 0,075%
Ulazna naknada: ne naplaćuje se
Izlazna naknada ne naplaćuje se
Depozitna banka OTP banka d.d.
Naknada depozitnoj banci
(na godišnjoj razini, na ukupnu imovinu Fonda):
0,0195% od ukupne imovine Fonda

Tablični prikaz cijena

Udjele u fondovima OTP Investa možete kupiti na više načina

Molimo vas odaberite slijedeće mogućnosti:
Samostalno Odaberite

Kontaktirajte nas

Ovdje smo za sva vaša pitanja i dodatne informacije. Obratite nam se: