OTP GLOBAL - prestanak rada 05.02.2024. godine

  • Visoka rizičnost
  • Preporučeni rok ulaganja 3 godine ili duže
Želim kupiti udjele
Fond za alternativne ulagače
OTP Global je otvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom (AIF) čiji je investicijski cilj nastojanje ostvarivanja rasta cijene udjela Fonda ulaganjem pretežito u druge investicijske fondove koji su pojedinačno izloženi različitim klasama imovina, a zatim i u druge dozvoljene klase imovine.

Cijena udjela u Fondu denominirana je u valuti EUR (euro).


Objava informacije o početku likvidacije OTP GLOBAL otvorenog alternativnog investicijskog fonda s javnom ponudom

Kome je fond namijenjen?

  • Ulagateljima s osnovnim predznanjem o tržištu kapitala, investicijskim fondovima, obveznicama i dionicama te njihovim karakteristikama
  • Ulagateljima koji žele ostvarenje porasta vrijednosti ulaganja u srednjem roku, a u međuvremenu mogu podnijeti oscilacije vrijednosti ulaganja
  • Ulagateljima koji žele uložiti u diversificiranu imovinu kroz investicijske fondove različitih strategija.
  • Preporučeno vrijeme ulaganja u fond je 3 do 5 godina, što znači da je pogodan za ulagatelje kojima uložena sredstva vjerojatno neće trebati unutar tog razdoblja.
  • Tehničke karakteristike
  • Grafovi
  • Dokumenti fonda
  • Tablični prikaz cijena

Tehničke karakteristike

Valuta denominacije: EUR
Prva uplata u Fond: minimalno 100 EUR (sto eura) 
Minimalni ulog u Fond: minimalno 15 EUR (petnaest eura) pod uvjetom da ulagatelj nije povukao početni ulog
Početak rada Fonda: 10.12.2020.
Naknada za upravljanje (na godišnjoj razini): 1,10% od ukupne imovine Fonda
Ulazna naknada: ulazna naknada iznosi 1,00%
Izlazna naknada: za ulaganja duža od 1 godine izlazna naknada se ne naplaćuje; za kraća ulaganja iznosi 1,00%
Depozitna banka: OTP banka d.d.
Naknada depozitnoj banci (na godišnjoj razini): 0,11% od ukupne imovine FondaZa više informacija kako ugovoriti trajni nalog u aplikaciji internet bankarstva OTP Banke ELEMENTA, kliknite na sljedeću poveznicu. Za sve koji nemaju aktivirano internet bankarstvo, trajni nalog mogu ugovoriti u svim poslovnicama Banke.

Tablični prikaz cijena

Udjele u fondovima OTP Investa možete kupiti na više načina

Molimo vas odaberite slijedeće mogućnosti:
Samostalno Odaberite

Kontaktirajte nas

Ovdje smo za sva vaša pitanja i dodatne informacije. Obratite nam se: