Promjena obveznog sadržaja Pravila OTP Global fonda
05.05.2022.

Promjena obveznog sadržaja Pravila OTP Global fonda

5. svibnja 2022.

Promjena obveznog sadržaja Pravila OTP GLOBAL otvorenog alternativnog investicijskog fonda s javnom ponudom
 
OTP invest društvo za upravljanje fondovima d.o.o. (dalje: Društvo) ovim putem daje informaciju da su 4. svibnja 2022. stupile na snagu promjene obveznog sadržaja Pravila OTP GLOBAL otvorenog alternativnog investicijskog fonda s javnom ponudom.
 
Pravila OTP GLOBAL otvorenog alternativnog investicijskog fonda s javnom ponudom promijenjena su u dijelu postupka naknade štete (poglavlje 6. Pravila - „Naknada štete“), na sljedeći način:
  • Dodan je sljedeći tekst:
„Postupak naknade štete u slučajevima iz točaka 3. i 4. stavka 1. ovog članka sastoji se od izrade plana naknade štete, dostavljanja ulagateljima obavijesti o postojanju obveze za naknadu štete i naknade štete oštećenim ulagateljima i/ili Fondu.
Društvo će, nakon što izradi plan naknade štete, bez odgode pristupiti naknadi štete oštećenim ulagateljima i/ili Fondu.“,
  • za predviđene slučajeve naknade štete navedeno je da će Društvo izraditi plan naknade štete bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od 60 dana od saznanja za nastanak štete, i bez odgode ga dostaviti Agenciji,
  • za predviđene slučajeve naknade štete navedeno je što sadrži plan naknade štete i
  • za predviđene slučajeve naknade štete navedeno je što sadrži obavijest oštećenim ulagateljima.
 
Promijenjena Pravila su dostupna na OTP Global Pravila

Vaš OTP Invest