Popis nebitnih promjena u prospektu OTP MULTI USD 2 otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
28.09.2023.

Popis nebitnih promjena u prospektu OTP MULTI USD 2 otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom

Sukladno članku 4. Pravilnika o izdavanju odobrenja za osnivanje i upravljanje UCITS fondom te promjene prospekta i pravila UCITS fonda (Narodne novine, br. 3/2017 i 41/2017), a u vezi s nebitnim promjenama Prospekta OTP MULTI USD 2 otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom, OTP invest društvo za upravljanje fondovima d.o.o. objavljuje da je Prospekt OTP MULTI USD 2 otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom ažuriran u dijelu nebitnih promjena i u nastavku navodi

POPIS NEBITNIH PROMJENA U PROSPEKTU OTP MULTI USD 2 OTVORENOG INVESTICIJSKOG FONDA S JAVNOM PONUDOM

Prospekt OTP MULTI USD 2 otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom mijenja se kako slijedi. I. U poglavlju 6.7. Prospekta „Dodatna pravila trgovanja udjelima Fonda“ dodana je mogućnost da se uplate u Fond i isplate iz Fonda obavljaju, pored valute USD, i u valuti euro.

U Zagrebu, 27. rujna 2023