06.05.2020.

Zaprimljene ponude aukcije FONDA ZA STABILNOST

Društvo za upravljanje fondovima OTP Invest d.o.o. obaviještava sve zainteresirane subjekte da je
na aukciji Fonda za stabilnost ukupno zaprimljeno punuda u sljedećim iznosima:
  • HRRHMFO23BA4 zaprimljeno 794.437.745,00 kuna ponuda za prodaju od strane 13 fondova,
  • HRRHMFO253A3 zaprimljeno 205.570.000,00 kuna ponuda za prodaju od strane 5 fondova,
  • HRRHMFO257A4 zaprimljeno 81.216.566,00 kuna ponuda za prodaju od strane 4 fonda.
S obzirom na velik broj ponuda za prodaju hrvatske državne obveznice s dospijećem 2023. godine, Društvo je odlučilo, u skladu s Procedurom o održavanju aukcija, povećati predviđeni alocirani iznos
za tu obveznicu s 160.000.000, 00 kuna na 190.000.000, 00 kuna. Za preostale dvije obveznice se predviđeni iznos alokacije ne mijenja te ostaje 140.000.000, 00 kuna.
Sukladno najavi o ciljanoj cijeni otkupa, društvo objavljuje jedinstvene cijene otkupa za sve fondove koji su se prijavili na aukciju i to:
  • HRRHMFO23BA4 – cijena otkupa 103,04
  • HRRHMFO253A3 – cijena otkupa 96,52
  • HRRHMFO257A4 – cijena otkupa 117,54
Cijene su formirane u odnosu na interpolirane prinose do dospijeća na odgovarajuće hrvatske državne euroobveznice (u euru), umanjene za 0,75%. Alokacija obveznica po fondovima koji su se prijavili na aukciju
bit će obavljena u skladu s tržišnim udjelom fondova koji sudjeluju na aukciji, sukladno prethodnim najavama.

Srdačan pozdrav,
 
OTP invest društvo za upravljanje fondovima d.o.o.