NEBITNE PROMJENE PROSPEKTA OTP uravnoteženog fonda
20.05.2021.

NEBITNE PROMJENE PROSPEKTA OTP uravnoteženog fonda

Nebitne promjene Prospekta OTP uravnoteženog fonda napravljene su u točci 2.4 i usvojene dana 20. svibnja 2021. godine, a odnose se na promjene u strategiji ulaganja Fonda. Naime, proširuje se mogućnost ulaganja Fonda na način da se odobrava ulaganje u udjele UCITS fondova te udjele drugih investicijskih fondova koji su odobrenje za rad dobili u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) i Ujedinjenom Kraljevstvu Velike Britanije i Sjeverne Irske (UK), uz već postojeću mogućnost ulaganja u navedene fondove koji su odobrenje dobili u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske Unije, do 25% neto vrijednosti imovine Fonda. Neovisno o promjeni, ograničenje ulaganja i dalje ostaje nepromijenjeno - do 25% neto vrijednosti imovine Fonda te navedenom promjenom Fond neće preuzimati dodatne rizike nego se omogućava veća fleksibilnost Fonda prilikom ulaganja.
U trenutku osnivanja Fonda, odnosno 2005. godine, i pisanja prvotne verzije Prospekta nije se razmišljalo o mogućnostima koje pružaju ulaganja u investicijske fondove koji su odobrenje dobili u Sjedinjenim Američkim Državama. S obzirom na tržišne okolnosti koje su se uvelike promijenile od početka Fonda, Društvo smatra da bi ovom promjenom dodatno poradilo na nastojanju ostvarivanja investicijskog cilja Fonda te ne bi naškodilo upravljanju imovinom Fonda pažnjom dobrog gospodarstvenika.
Također, Fond ima mogućnost ulaganja u vrijednosne papire izdavatelja iz država koje nisu članice Europske Unije pri čemu se misli na vrijednosne papire izdavatelja sa drugih razvijenih tržišta, ali i izdavatelja iz zemalja u razvoju, do 25% neto vrijednosti imovine Fonda. Navedeno se proširuje na način da se u popis razvijenih tržišta dodaje Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske. Promjene vezane uz dodatno naglašavanje ulaganja u izdavatelje iz Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske je nastavno na izlazak iz Europske unije.