Ažurirane nebitne promjene prospekata fondova pod upravljanjem OTP investa
11.03.2021.

Ažurirane nebitne promjene prospekata fondova pod upravljanjem OTP investa

11. ožujka 2021.

OTP invest društvo za upravljanje fondovima d.o.o. ovim putem obavještava da dana 10. ožujka 2021. stupaju na snagu bitne i nebitne promjene prospekata OTP fondova u skladu s novom Uredbom SFDR.

Novi prospekti su dostupni na mrežnim stranicama OTP invest društva za upravljanje fondovima d.o.o.


12. veljače 2021.

OTP invest društvo za upravljanje fondovima d.o.o. ovim putem obavještava da dana 12. veljače 2021. stupaju na snagu bitne i nebitne promjene prospekata OTP fondova.

Novi prospekti su dostupni na mrežnim stranicama OTP invest društva za upravljanje fondovima d.o.o.


16. studenog 2020.

OTP invest društvo za upravljanje fondovima d.o.o. ovim putem obavještava da dana 16. studenog 2020. stupaju na snagu bitne i nebitne promjene prospekata OTP fondova.

Novi prospekti su dostupni na mrežnim stranicama OTP invest društva za upravljanje fondovima d.o.o.


18. travnja 2019.

OTP invest društvo za upravljanje fondovima d.o.o. ovim putem obavještava da dana 18. travnja 2019. stupaju na snagu bitne i nebitne promjene prospekata fondova OTP start i OTP e-start.