OTP MULTI

  • Niska rizičnost
  • Minimalni rok ulaganja: 1 godina
Želim kupiti udjele
Strukturirani UCITS fond
OTP MULTI fond je sukladno svojim obilježjima i naravi strukturirani UCITS fond, i to konkretno UCITS fond sa zaštićenom glavnicom čiji je cilj ostvariti što veći kapitalni prinos na glavnicu uz istovremeno osiguranje mogućnosti povrata glavnice bez umanjenja prilikom prestanka Fonda. 

Kome je fond namijenjen?

  • ulagateljima koji su spremni ulagati na srednji rok
  • ulagateljima koji žele osiguranje mogućnosti povrata glavnice bez umanjenja prilikom prestanak rada Fonda, ali koji istovremeno žele steći izloženost na nekim dijelovima tržišta kapitala (uložiti dio sredstava na tržištima kapitala)
  • ulagateljima koji žele očuvati vrijednost svog uloga u euru
  • Tehničke karatkeristike
  • Grafovi
  • Dokumenti fonda
  • Tablični prikaz cijena

Tehničke karatkeristike

Valuta denominacije: EUR
Minimalni ulog u Fond: EUR 1.000,00 (tisuću eura) ili kunska protuvrijednost obračunata primjenom srednjeg tečaja HNB za euro na dan uplate
Početak rada Fonda: 29.12.2015.
Naknada za upravljanje (na godišnjoj razini): 1,4% od ukupne imovine Fonda
Ulazna naknada: 5%
Izlazna naknada 5%
Depozitna banka OTP Banka dd
Naknada depozitnoj banci (na godišnjoj razini): 0,10% od ukupne imovine Fonda

Tablični prikaz cijena

Udjele u fondovima OTP Investa možete kupiti na više načina

Molimo vas odaberite slijedeće mogućnosti:
U poslovnicama OTP Banke Hrvatska dd Odaberite
Putem ELEMENT@ internetskog bankarstva za građane Odaberite
Samostalno Odaberite
Putem ELEMENT@ internetskog bankarstva za pravne osobe Odaberite