OTP MULTI USD

  • Niska rizičnost
  • Minimalni rok ulaganja: 4 godine
Želim kupiti udjele
UCITS otvoreni investicijski fond s javnom ponudom sa zaštićenom glavnicom
OTP MULTI USD fond je u osnovi i prema svojoj naravi UCITS otvoreni investicijski fond s javnom ponudom sa zaštićenom glavnicom čiji je cilj ostvariti što veći kapitalni prinos na glavnicu uz istovremenu zaštitu glavnice koja se može ponuditi samo onim ulagateljima koji sredstva u Fondu drže od osnivanja pa do prestanka trajanja Fonda

Kome je fond namijenjen?

  • ulagateljima čiji su prihodi u valuti USD i koji su do sada štedili u USD
  • ulagateljima koji imaju konzervativnu strategiju ulaganja ili žele ostvariti disperziju ukupno uloženih sredstava i na segment tržišta obveznica
  • Ovaj fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac za vrijeme trajanja fonda
  • Tehničke karatkeristike
  • Grafovi
  • Dokumenti fonda
  • Tablični prikaz cijena

Tehničke karatkeristike

Valuta denominacije: USD
Minimalni ulog u Fond: USD 1.000,00 (tisuću dolara) ili kunska protuvrijednost obračunata primjenom srednjeg tečaja za dolar na dan uplate
Početak rada Fonda: 29.12.2017.
Naknada za upravljanje (na godišnjoj razini): 1% od ukupne imovine Fonda
Ulazna naknada: ne naplaćuje se
Izlazna naknada ne naplaćuje se
Depozitna banka OTP Banka dd
Naknada depozitnoj banci (na godišnjoj razini): 0,10% od ukupne imovine Fonda

Tablični prikaz cijena

Udjele u fondovima OTP Investa možete kupiti na više načina

Molimo vas odaberite slijedeće mogućnosti:
U poslovnicama OTP Banke Hrvatska dd Odaberite
Putem ELEMENT@ internetskog bankarstva za građane Odaberite
Samostalno Odaberite
Putem ELEMENT@ internetskog bankarstva za pravne osobe Odaberite