OTP MULTI USD

  • Umjerena rizičnost
  • Preporučeni rok rok ulaganja
Želim kupiti udjele
UCITS otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OTP MULTI USD potpada u kategoriju otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom. Fond je sukladno svojim obilježjima i naravi UCITS fond osnovan na određeno vrijeme u trajanju od 5 (pet) godina.

Cijena udjala Fonda denominirana je u valuti USD. 

Fond dospijeva 29.12.2022. godine

Kome je fond namijenjen?

  • ulagateljima čiji su prihodi u valuti USD i koji su do sada štedili u USD
  • ulagateljima koji imaju konzervativnu strategiju ulaganja ili žele ostvariti disperziju ukupno uloženih sredstava i na segment tržišta obveznica
  • Ovaj fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac za vrijeme trajanja fonda
  • Tehničke karakteristike
  • Grafovi
  • Dokumenti fonda
  • Tablični prikaz cijena

Tehničke karakteristike

Valuta denominacije: USD
Minimalni ulog u Fond: 1.000,00 USD (tisuću američkih dolara) ili kunska protuvrijednost obračunata primjenom srednjeg tečaja za američki dolar* na dan uplate
Početak rada Fonda: 29.12.2017.
Naknada za upravljanje (na godišnjoj razini): 1,10% od ukupne imovine Fonda
Ulazna naknada: 3,00%
Izlazna naknada: 3,00%
Depozitna banka: OTP Banka dd
Naknada depozitnoj banci (na godišnjoj razini): 0,10% od ukupne imovine Fonda

* Za uplate do 14:00 sati primjenjuje se srednji tečaj za američki dolar Hrvatske narodne banke na dan uplate, a za uplate nakon 14:00 sati primjenjuje se srednji tečaj za američki dolar Hrvatske narodne banke koji će važiti prvog sljedećeg radnog dana.

Za više informacija kako ugovoriti trajni nalog u aplikaciji internet bankarstva OTP Banke ELEMENTA, kliknite na sljedeću poveznicu. Za sve koji nemaju aktivirano internet bankarstvo, trajni nalog mogu ugovoriti u svim poslovnicama Banke.

Tablični prikaz cijena

Udjele u fondovima OTP Investa možete kupiti na više načina

Molimo vas odaberite slijedeće mogućnosti:
U poslovnicama OTP banka d.d. Odaberite
Putem ELEMENT@ internetskog bankarstva za građane Odaberite
Samostalno Odaberite
Putem ELEMENT@ internetskog bankarstva za pravne osobe Odaberite

Kontaktirajte nas

Ovdje smo za sva vaša pitanja i dodatne informacije. Obratite nam se: