OTP MULTI 2

  • Niska rizičnost
  • Minimalni rok ulaganja: 1 godina
Želim kupiti udjele
Strukturirani UCITS fond

OTP MULTI 2 fond je sukladno svojim obilježjima i naravi strukturirani UCITS fond, i to konkretno UCITS fond sa zaštićenom glavnicom čiji je cilj ostvariti što veći kapitalni prinos na glavnicu uz istovremeno osiguranje mogućnosti povrata glavnice bez umanjenja prilikom prestanka Fonda. 

Kome je fond namijenjen?

  • ulagateljima koji su spremni ulagati na srednji rok
  • ulagateljima koji žele osiguranje mogućnosti povrata glavnice bez umanjenja prilikom prestanak rada Fonda
  • ulagateljima koji žele očuvati vrijednost svog uloga u euru
  • Tehničke karakteristike
  • Grafovi
  • Dokumenti fonda
  • Tablični prikaz cijena

Tehničke karakteristike

Valuta denominacije: EUR
Minimalni ulog u Fond: 1.000,00 EUR (tisuću eura) ili kunska protuvrijednost obračunata primjenom srednjeg tečaja HNB za euro* na dan uplate
Početak rada Fonda: 12.11.2016.
Naknada za upravljanje (na godišnjoj razini): do 30.09.2021. 0,00%, inače 1,00% od ukupne imovine Fonda
Ulazna naknada: 3,00%
Izlazna naknada: 3,00%
Depozitna banka: OTP banka d.d.
Naknada depozitnoj banci (na godišnjoj razini): 0,10% od ukupne imovine Fonda

* Za uplate do 14:00 sati primjenjuje se srednji tečaj za euro Hrvatske narodne banke na dan uplate, a za uplate nakon 14:00 sati primjenjuje se srednji tečaj za euro Hrvatske narodne banke koji će važiti prvog sljedećeg radnog dana.

Za više informacija kako ugovoriti trajni nalog u aplikaciji internet bankarstva OTP Banke ELEMENTA, kliknite na sljedeću poveznicu. Za sve koji nemaju aktivirano internet bankarstvo, trajni nalog mogu ugovoriti u svim poslovnicama Banke.

Tablični prikaz cijena

Udjele u fondovima OTP Investa možete kupiti na više načina

Molimo vas odaberite slijedeće mogućnosti:
U poslovnicama OTP banka d.d. Odaberite
Putem ELEMENT@ internetskog bankarstva za građane Odaberite
Samostalno Odaberite
Putem ELEMENT@ internetskog bankarstva za pravne osobe Odaberite

Kontaktirajte nas

Ovdje smo za sva vaša pitanja i dodatne informacije. Obratite nam se: