OTP E-START

  • Niska rizičnost
  • Preporučeni rok ulaganja 6 mjeseci i duže
Želim kupiti udjele
Fond izražene konzervativne strukture ulaganja i niske razine rizika

OTP e-start fond je kratkoročan obveznički fond koji najvećim dijelom ulaže u državne obveznice, a potom u instrumente tržišta novca i depozite čije je prosječno dospijeće kraće od 3 godine

Kome je fond namjenjen?

  • Fond je namijenjen ulagateljima koji su spremni preuzeti manji rizik i ostvariti nešto veći prinos od onog na novčanom tržištu ulažući u imovinu koja je nisko volatilna i može oscilirati u vrijednosti na dnevnoj razini.
  • Preporučeni rok štednje u ovom fondu je godinu dana, što znači da je pogodan za ulagatelje kojima uložena sredstva vjerovatno neće trebati unutar tog razdoblja
  • Tehničke karakteristike
  • Grafovi
  • Dokumenti fonda
  • Tablični prikaz cijena

Tehničke karakteristike

Valuta denominacije: EUR
Minimalni ulog u Fond: u valuti EUR obračunata protuvrijednost iznosa od 1.000 kuna, izračunata primjenom srednjeg tečaja HNB za euro na dan uplate
Svaki slijedeći ulog minimalno: u valuti EUR obračunata protuvrijednost iznosa od 100 kuna izračunata primjenom srednjeg tečaja HNB za euro na dan uplate, pod uvjetom da ulagatelj nije povukao početni ulog
Početak rada Fonda: 05.02.2013.
Naknada za upravljanje (na godišnjoj razini): 0,95% neto vrijednosti imovine Fonda
Ulazna naknada: ne naplaćuje se
Izlazna naknada za ulaganja u Fond duža od 15 (petnaest) dana izlazna naknada se ne naplaćuje
Izlazna naknada za ulaganja u Fond kraća od 15 (petnaest) dana ulagatelju se naplaćuje izlazna naknada u iznosu od 1,50% od ukupne prodajne cijene udjela
Depozitna banka OTP Banka dd
Naknada depozitnoj banci (na godišnjoj razini): 0,10% neto vrijednosti imovine Fonda

Tablični prikaz cijena

Udjele u fondovima OTP Investa možete kupiti na više načina

Molimo vas odaberite slijedeće mogućnosti:
U poslovnicama OTP Banke Hrvatska dd Odaberite
Putem ELEMENT@ internetskog bankarstva za građane Odaberite
Samostalno Odaberite
Putem ELEMENT@ internetskog bankarstva za pravne osobe Odaberite